WYDAJNOŚĆ GNIOTOWNIKA

Wydajność gniotownika stosowanego do przeróbki wilgotnych glin i mas ceramicznych określa się na podstawie pracy jego biegunów. Bieguny tocząc się po misie z dnem perforowanym przetłaczają przez otwory w płytach misy porcję zmiażdżonego materiału. W praktyce wielkość l w przypadku zwykłych glin o średniej plastyczności i wilgotności ok. 18-;-200/0 można przyjąć jako równą 20-;-.25 mm. W uniwersalnym gniotowniku produkcji Gławstrommasziny tylko biegun zewnętrzny przetłacza materiał, biegun zaś wewnętrzny rozgniata masę na pełnym (bez otworów) stalowym torze misy. Uzyskuje się przez to bardziej dokładną przeróbkę masy niż w zwykłych gniotownikach, ponieważ w tych ostatnich oba bieguny przetłaczają masę przez kratę gniotownika. Przy obliczeniach wydajności gniotowników uniwersalnych, stosowanych do przeróbki wilgotnej masy,. nie uwzględnia się wartości b ze wzoru poprzedniego. Wydajność gniotownika przy przemiale suchych materiałów zmienia się wyraźnie, zależnie od jakości materiałów i wymaganego stopnia przemiału. Ostatni czynnik ma decydujące znaczenie przy pracy gniotownika w zamkniętym cyklu z sitem wibracyjnym lub separatorem powietrznym. Przy pracy w. cyklu otwartym stopień przemiału w gniotowniku jest ograniczony przez szerokość podłużnych otworów w sitowych płytach misy. Zdolność przepustowa tych płyt i gniotownika maleje w sposób widoczny przy zmniejszaniu szerokości otworów. [przypisy: dachówka cementowa czy ceramiczna, cegła kratówka wymiary, mrówka ciechanów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła kratówka wymiary dachówka cementowa czy ceramiczna mrówka ciechanów