Wtryskiwanie szlamu do pieca.

Wtryskiwanie szlamu do pieca. Przy mokrej metodzie produkcji intensyfikację procesu suszenia i częściowe odzyskanie ciepła gazów odlotowych można osiągnąć przez zastosowanie metody wtryskiwania szlamu do pieca. Przy tej metodzie rura wlewowa zostaje zastąpiona dwiema lub trzema dyszami o kalibrowanych otworach, przez które szlam wtłaczany jest do pieca pod ciśnieniem 4 –:– 8 at. Dysze rozpylają szlam na drobne krople, które z Szybkością 25 –; – 30 m/sek pędzą na spotkanie strumienia gorących gazów. Dzięki rozpyleniu szlemu uzyskuje się bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła, co wpływa na ntensyfikowane procesu suszenia. Stwierdzono, że zastosowania metody wtryskiwania w piecach, które przedtem pracowały na wIew szlamu, umożliwiło zwiększenie ich wydajności o około 15% z równoczesnym zmniejszeniem zużycia paliwa o około 10%, przy czym temperatura gazów odlotowych obniżała się do 250°C, a niekiedy nawet do 150°C. Metoda wtryskiwania szlemu nadaje się szczególnie do usprawniania pracy starych pieców obrotowych o niezbyt dużej długości. Zasadniczą wadą tej metody jest wzrost ilości pyłu unoszonego wraz z gazami wylotowymi, co zmusza do budowania dużych, kosztownych komór pyłowych, Uproszczony schemat instalacji do wtryskiwania szlamu do (pieca obrotowego za pomocą, dwóch dysz wmontowanych w ścianę komory pyłowej naprzeciwko wylotu walczaka pieca. Pył porwany z pieca strumieniem gazów osadza się częściowo w dużej komorze pyłowej i gromadzi w dwóch zbiornikach, skąd przenośnikami ślimakowym i kubełkowym odprowadzany jest do nawilżarki ustawionej nad piecem, Po nawilżeniu pył wprowadzony jest ponownie do pieca przez zwykłą rurę zasypową. Do rozpylania szlamu stosowane są specjalne dysze z wymiennymi końcówkami, wykonanymi z porcelany, brązu lub twardej stali. W niektórych konstrukcjach dysz wnętrze rozpylacze otrzymuje rowki spiralne lub wkładki ślimakowe , które wprawiają strumień rozpylonego szla mu w ruch wirowy, dzięki czemu następuje dodatkowa intensyfikacje procesu suszenia. W czasie pracy dyszy otwór wylotowy rozpylacza o średnicy 5-8 mm, Schemat instalacji wytryskującej szlam do pieca obrotowego pomimo zastosowania sit sortujących nad pompami tłoczącymi szlam do pieca, często zatyka się grudkami surowca i dysza musi być wskutek tego wyjmowana dla oczyszczenia. Aby nie dopuszczać do powstawania przerw w zasilaniu pieca, instaluje się zazwyczaj co najmniej dwie dysze, z których jedne stanowi rezerwę. Metoda wtryskiwania szlamu, chociaż daje niezaprzeczalną poprawę ekonomiki eksploatacji pieca, jest dosyć skomplikowana i przy tym kłopotliwa w obsłudze. [hasła pokrewne: mrówka darłowo, pościel na zamówienie, kula plazmowa allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kula plazmowa allegro mrówka darłowo pościel na zamówienie