Wnetrze walczaka podzielone jest scianami rusztowymi

Wnętrze walczaka podzielone jest ścianami rusztowymi na cztery komory wypełnione pierścieniami stalowymi, które mają za zadane Intensyfikację procesu wymiany ciepła, w odróżnieniu od Calcinatora, w którym pierścienie zajmują tylko około 50% objętości walczaka, w opisywanym rekuperatorze stopień napełnienia komór pierścieniami dochodzi do 80%. Przy suchej metodzie bowiem materiał surowy podawany jest nie w postaci szlamu , który oblepia powierzchni, nie pierścieni i po wyschnięciu musi być od nich odrywany, lecz w postaci mączka wstępnie nawilżonej dodatkiem wody w Ilości 12-7-15~/0, Mączka nie przylepia się do pierścieni i dlatego nie zachodzi konieczność intensywnego jej przesypywania. Z tego też powodu można nie tylko powiększyć stopień napełnienia komór pierścieniami. lecz także znacznie zmniejszyć liczbę obrotów walczaka, go umożliwia zmniejszenie zużycia energii na jego pęd, Zastosowanie rekuperatora opisanego wyżej typu do krótkiego pieca obrotowego ; pracującego metodą suchą wprawdzie poprawia bilans cieplny tego pieca, jednakże me rozwiązuje w sposób ostateczny problemu wykorzystania ciepła gazów wylotowych, ponieważ po przejściu przez rekuperator gatry te mają jeszcze stosunkowo wysoką temperaturę 250 -7- 350°e. [hasła pokrewne: dachówka cementowa czy ceramiczna, cegła kratówka wymiary, mrówka ciechanów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła kratówka wymiary dachówka cementowa czy ceramiczna mrówka ciechanów