WARUNKI TECHNICZNE DLA CERAMICZNYCH PUSTAKOW ŚCIENNYCH

Zależnie od wytrzymałości na ściskanie w przekroju brutto (bez odjęcia powierzchni pustek) pustaki dzielą się na 5 marek: 150, 100, 75, 50 i 35. Pustaki marki 35 wyrabia się wyłącznie o poziomym rozmieszczeniu kanałów przelotowych (pustek). Pustaki powinny mieć kształt prostokątnego równoległościanu o prostych krawędziach i gładkich lub żłobionych powierzchniach; kanały rozmieszczone prostopadle do ścian mogą być przelotowe lub zamknięte. Wymiary pustaków powinny być następujące: długość 250 mm, szerokość 250 lub 120 mm, grubość 142 mm. Dopuszczalny jest wyrób pustaków o innych wymiarach po uzgodnieniu z Państwowym Ft61nitetem Rady Ministrów ZSRR do Spraw Budownictwa. Szerokość kanałów przelotowych w pustakach o pionowym ich rozmieszczeniu w murze nie powinna być większa niż 12 mm. Wymiary kanałów w pustakach o poziomym rozmieszczeniu pustych przestrzeni w murze nie są objęte normą. Grubość zewnętrznych ścianek pustaków nie powinna być mniejsza niż 15 mm. Ciężar objętościowy pustaków w stanie wysuszonym do stałego ciężaru powinien wynosić: dla pustaków o pionowym rozmieszczeniu kanałów w murze- nie więcej niż 1400 kg/m, dla pustaków o poziomym rozmieszczeniu kanałów w murze – nie więcej niż 1300 kg/m. Pustaki o ciężarze objętościowym większym niż 1400 kg/m i pionowym rozmieszczeniu kanałów w murze oraz pustaki o cię- żarze objętościowym większym niż 1300 kg/m i poziomym rozmieszczeniu kanałów w murze nie są brakowane i mogą być używane jak zwykła cegła wypalana z gliny. Dopuszczalne odchyłki od obowiązujących wymiarów pustaków nie powinny przekraczać: na długości i szerokości ±7 mm, na grubości ± 4 mm. Odnośnie do kształtu i wyglądu zewnętrznego pustaków dopuszczalne są następujące odchyłki: a) skrzywienie powierzchni i krawędzi od płaszczyzn podstaw i płaszczyzn bocznych – nie większe niż 4 mm; b) szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży (nie więcej niż trzy na jednym pustaku) nie dochodzące do pustych przestrzeni wzdłuż krawędzi . nie większe niż 15 mm; c) pęknięcia o długości do 40 mm na pełnych ścianach pustaków w poprzek lub wzdłuż kierunku pustek, przecinające jedną krawędź – nie więcej niż dwa. [przypisy: olx poddębice, przelewy burzowe, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły olx poddębice przelewy burzowe