Walczak ustawiony jest na dwóch pierscieniach tocznych

Walczak ustawiony jest na dwóch pierścieniach tocznych i w czasie pracy obraca się z szybkością około 1 oba/misi. Napęd walczaka odbywa snę za pomocą oddzielnego silnika elektrycznego. Szlam ze zbiornika przelewowego doprowadzany jest do koryta rozdzielczego długości równej długości walczaka. Z tego koryta przez rząd rur szlam wlewa się przez szczeliny między rusztowinami do wnętrza walczaka, które wypełnione jest do pewnego poziomu stalowymi pierścieniami o specjalnym kształcie. Zastosowanie pierścieni, które w czasie pracy oblepiają się szlamem. Umożliwia znaczne rozwinięcie powierzchni wymiary ciepła. Wysuszony szlam wilgotności około 10 -:- 12% ,j temperaturze 100°C, na skutek wzajemnego ocierania się pierścieni, odpada od ich powierzchni i wysypuje się przez szczeliny pomiędzy rusztowaniami do leja, skąd następnie dostaje się do pieca obrotowego. Gorące gazy spalinowe, wychodzące z pieca z temperaturą 700 do 850°C, przesysane są przez rekuperator za pomocą ekshaustora, wytwarzającego podciśnienie około 150 mm słupa wody, niezbędne do pokonania oporów hydraulicznych, jakie dodatkowo stwarza rekuperator. Na skutek intensywnej wymiany ciepła w rekuperatorze temperatura gazów wylotowych obniża się do 150- 200°C. Zastosowanie opisanego rekuperatora typu Calcilator umożliwia zwiększenie wydajności pieca obrotowego o 25-30% przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa również o około 30%. Na podstawie danych z praktyki stwierdzono, że dobudowanie takiego rekuperatora do krótkiego pieca obrotowego umożliwia zredukowanie jednostkowego zużycia ciepła na wypalanie klinkieru do 1 600 kcal/kg, jednak przy równoczesnym wzroście zużycia energii elektrycznej o około 6 kWh na tonę klinkieru. [podobne: elewacje z piaskowca, olx żagań, zimowe tapety ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje z piaskowca olx żagań zimowe tapety