WALCE ZĘBATE

Walce zębate przeznaczone są do rozdrabniania plastycznych i innych miękkich materiałów (głównie do rozdrabniania gliny), nie zawierających obcych ciał w postaci kamieni. Urządzenie składa się z dwóch walców zestawionych z tarcz; walce te obracają się z różną prędkością. Jeden obraca się wolno i wciąga między walce doprowadzany materiał, drugi zaś obraca się mniej więcej cztery razy szybciej i kruszy go. Noże na walcach są rozmieszczone w ten sposób, że przy obracaniu się noże jednego walca przechodzą w odstępach między nożami drugiego walca. Obecnie polski przemysł maszynowy produkuje walce zębate typu 40.56A, stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej do rozdrabniania gliny. Stopień rozdrobnienia zależny jest od wielkości nastawianej szczeliny. Charakterystyka omawianej kruszarki walcowej jest następująca: Wymiary walców 600X500 mm Wymiary paszczy wlotowej 498X250 mm Moc silnika elektrycznego 9,5 kW Przy rozdrabnianiu materiałów w walcach rowkowanych stosunek wielkości brył materiału do średnicy walców wynosi nie więcej niż 0,1, a przy rozdrabnianiu gliny plastycznej w walcach zębatych stosunek ten zbliża się zwykle do 0,2.
WYDAJNOŚĆ WALCÓW I ZAPOTRZEBOWANIE MOCY DO ICH NAPĘDU Przy szerokości szczeliny mniejszej niż 6 mm współczynnik rozluźnienia wynosi od 0,2 do 0,3, przy szerokości szczeliny od 6 do 25 mm – od 0,15 do 0,20, a przy szerokości szczeliny więk- szej niż 25 mm współczynnik ten wynosi ok. 0,05. Przy przemiale wilgotnych glin piaszczystych w walcach masa wychodzi z nich w postaci ,prawie ścisłego pasma i jest usuwana z walców, za pomocą skrobaków. Współczynnik rozluźnienia wzrasta przy tym gwałtownie i wynosi 0,5-0,8 zależnie od regularności zasilania walców. Polski przemysł maszynowy produkuje walce gładkie do przeróbki gliny, o następującej charakterystyce: Wydajność maszyny 1,7-10,5 m3/godz Wymiary walców 800 X 500 mm Wielkość szczeliny między walcami 0-6 mm Ciężar całkowity maszyny 5050 kg Walce szybkobieżne współpracują bezpośrednio z prasą. ślimakową albo z mieszarką jednowałową, lub dwuwałową. Każdy walec zaopatrzony jest w oddzielny napęd z głównej pędni na koła pasowe zaklinowane na wale. Dla otrzymania nieco różnych szybkości obrotowych obu walców, potrzebnych do równoczesnego rozrywania materiału przy jego miażdżeniu, należy na wale pędni zaklinować drugie koło o nieco większej średnicy. Wydajność walców uzależniona jest od twardości przerabianego materiału, wielkości szczeliny wylotowej, szerokości walców oraz od prędkości ich obrotów. [przypisy: Meble na wymiar, praca olx grudziądz, pompa ciepła powietrze woda cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: narożniki z funkcją spania pompa ciepła powietrze woda cena praca olx grudziądz