Typy pustaków wentylacyjnych

W zależności od wymiarów rozróżnia się wg PN-56/B-12006 4 typy pustaków wentylacyjnych o wymiarach zewnętrznych przekroju poprzecznego: typ A – 190X120 mm, typ B – 190X190 mm, typ C – 250X190 mm i typ D – 250X250 mm. W zależności od cech zewnętrznych rozróżnia się 2 gatunki: l i 2. Pustak powinien mieć kształt prostopadłościanu o prostych wyraźnych krawędziach i możliwie płaskich powierzchniach. Powierzchnie zewnętrzne pustaka mogą być gładkie lub rowkowane w celu zwiększenia przyczepności zaprawy. Pustak w stanie powietrzno-suchym przy uderzeniu młotkiem stalowym powinien wydawać dźwięk czysty, a nie przytłumiony lub głuchy. Wymaganie to dotyczy tylko pustaków gatunku l. Przełam pustaka powinien być jednorodny, bez uwarstwień i nie powinien wykazywać obecności ziaren ciał obcych o średnicy większej .niż 2 mm (dotyczy to tylko pustaków gatunku 1). Wytrzymałość na ściskanie pustaka w stanie powietrzno-suchym w kie- runku równoległym do osi otworu, liczona w kG/cm2 powierzchni przekroju pustaka (z potrąceniem powierzchni otworów), powinna wy- nosić co najmniej Re min = 100 kG/cm2. Nasiąkliwość pustaków wentylacyjnych nie powinna być większa niż 12%. Pobieranie próbek do badań przeprowadza się w sposób losowy, Przemysł krajowy produkuje według indywidualnych norm zakładowych dwie odmiany pustaków wentylacyjnych o ciężarze 8-9 kg: A – z jednym kanałem i B – z dwoma kanałami. Produkowane są także pustaki wentylacyjne z bocznymi otworami do kratek wentylacyjnych. Pustaki DS (Żerań) i pustaki Stolica są to elementy budowlane nośne, stosowane do wykonywania stropów, stropodachów i dachów łukowych w konstrukcjach staloceramicznych. Wskazane jest również stosowanie ich do stropów prefabrykowanych. W zależności od wysokości rozróżnia się wg normy PN-52/B-12600 dwa typy pustaków DS: typ 14 o wysokości 140 mm i typ 18 o wysokości 180 mm, a wg normy PN-52/B-12610 – dwa typy pustaków Stolica: typ 20 o wysokości 200 mm i typ 22 o wysokości 220 mm. Ciężar pustaka DS powinien wynosić w stanie powietrzno-suchym – zależnie od typu – od 6,7 do 8,0 kg, a pustaka Stolica – od 8,1 do 9,4 kg. Przemysł krajowy produkuje zgodnie z normami PN pustaki stropowe DS w dwóch odmianach: A – typ 14 (o ciężarze 7,5 kg) i B – typ 18 (o ciężarze 8,0 kg) oraz pustaki Stolica również w dwóch odmianach: A – typ 20 (o ciężarze 8,9 kg) i B – typ 22 (o ciężarze 9,4 kg). [hasła pokrewne: ogniwa fotowoltaiczne dofinansowanie, mrówka brzozów, renowacja okien drewnianych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka brzozów ogniwa fotowoltaiczne dofinansowanie renowacja okien drewnianych