Norma GOST

W normie GOST na cegłę drążoną (sitówkę i dziurawkę) i płyty ceramiczne nie zaleca się stosowania jakichkolwiek typów wyrobów, lecz podaje się ogólne dla nich wymagania. W Polsce objęto normą następujące rodzaje. pustaków: 1) płyty ścienne, 2) pustaki kominowe, 3) pustaki wentylacyjne, 4) systemu Akermana, 5) DS (Żerań), 6) Stolica. Wedlug PN/B-12030 ceramiczna płyta ścienna jest to element stosowany do budowy wewnętrznych ścian działowych oraz do obmurowania konstrukcji, wypełniania szkieletów itp. W zależności od cech zewnętrznych rozróżnia się dwa gatunki płyt: gatunek I i gatunek II. Powierzchnie ścian bocznych mają wgłębienia w postaci rowków, powierzchnie zaś stykowe – zagłębienia o szerokości co najmniej 25 mm. Służą one do umieszczenia w nich płaskownika jako zbrojenia i wypełnienia zaprawą. Ciężar płyty wynosi ok. 5,5 kg. Nasiąkliwość ceramicznej płyty ściennej powinna wynosić 12+200/0 ciężaru własnego w stanie suchym. Pustaki kominowe są wypalane z gliny służą do budowy przewodów dymowych. Według PN-54/B-12007 rozróżnia się dwa typy pustaków kominowych: typ P – bez bocznego otworu wlotowego i typ PO – z bocznym otworem wlotowym. W zależności od cech zewnętrznych rozróżnia się dwa gatunki pustaków kominowych: gatunek l i gatunek 2. Powierzchnie boczne pustaka powinny mieć rowki zwiększające przyczepność zaprawy. Przełam powinien być jednorodny, drobnoziarnisty, bez uwarstwień, kamieni, ziaren żwiru i dziur. Wytrzymałość na ściskanie (Re W stanie powietrzno-suchym w kierunku równoległym do osi otworów, liczona dla przekroju poprzecznego pustaka kominowego brutto (bez potrącenia powierzchni otworów), powinna wynosić co najmniej 50 kG/cm2. Nasiąkliwość pustaka kominowego powinna wynosić nie więcej niż 18% ciężaru wyrobu. Odchyłki wymiarowe, dopuszczalne wady i uszkodzenia, rodzaje badań, sposoby ich przeprowadzania i ocenę wyników podano szczegółowo w normie. Przemysł krajowy produkuje pustaki kominowe w dwóch odmianach bez bocznego otworu wlotowego i z bocznym otworem wlotowym. Boczne otwory o średnicy 120 mm służą do zmontowania rur łączących piece z kanałami dymowymi. Pustaki wentylacyjne, wypalane z gliny, przeznaczone są do budowy przewodów wentylacyjnych. [patrz też: olx poddębice, przelewy burzowe, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły olx poddębice przelewy burzowe