SPADKI KANALÓW, PREDKOSCI PRZEPLYWU I GLEBOKOSCI ULOZENIA KANALÓW

SPADKI KANAŁÓW, PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU I GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA KANAŁÓW Najkorzystniej jest układać kanały ze spadkiem zbliżonym lub równym naturalnemu spadkowi terenu, ponieważ wpływa to wydatnie na zmniejszenie kosztów robót ziemnych. Najmniejszy spadek dla, kanałów o średnicy 1,0 m wynosi 1,0%. Dla kanałów o średnicach mniejszych spadki muszą być większe. Prof. Wóycicki przytacza następujące prawidło dla określenia granicznych spadków: dla kanałów ulicznych o przekroju kołowym największy spadek powinien wyrażać się odwrotnością średnicy kanału wyrażoną w cm; najmniejszy spadek, jak wyżej – średnica w mm. Spadki dna kanałów należy tak dobierać, aby przy obliczanym napełnieniu prędkość przepływu wynosiła 0,6 misek lub więcej. Miarodajna jest siła unoszenia S, która powinna wynosić co najmniej . 0,30-0,35 kG/m2. Oblicza się ją wg wzoru SJ = r Jh kG/m2 gdzie: y = 1000 kG/m, J = spadek dna kanału, %0, h = napełnienie kanału, m. [przypisy: dachówka cementowa czy ceramiczna, mrówka ciechanów, meble dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka cementowa czy ceramiczna mrówka ciechanów meble dla dzieci