Skladowanie klinkieru w halach

W normalnych warunkach średni czas składowania klinkieru powinien trwać około 2-3 tygodni. Składowanie w przewiewnej hali ma również na celu ochłodzenie klinkieru. Doświadczenia bowiem laboratoryjne i ruchowe wykazały, że zimny klinkier rozmiele się o wiele łatwiej niż klinkier gorący, co ma zasadniczy wpływ zarówno na wydajność młynów cementowych, jak i na zużycie energii w procesie mielenia. Poza tym stwierdzono, że w czasie przebywania w hali klinkier ulega częściowemu rozpadowi, wskutek czego zmniejszają się wymiary jego ziarn i powstają pewne ilości pyłu, co również ułatwia pracę młynów cementu . W nowoczesnych cementowniach hale składowe klinkieru budowane są jako obszerne, przewiewne pomieszczenia, usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału pieców i młynów cementu. Zazwyczaj hala klinkieru stenowi część dużego magazynu centralnego, w którym składuje się rozdrobnione surowce, gips, węgiel i dodatki do cementu (np. żużel wielkopiecowy). Hale takie buduje się albo jako całkowicie zamknięte, a więc z dachem i ścianami bocznymi, albo też jako otwarte (co jest oczywiście tańsze). Często stosuje się konstrukcję mieszaną, w której dach przykrywa tylko 1:10 miejsce, gdzie składowany jest klinkier. Hala obsługiwana jest zazwyczaj za pomocą suwnic mostowych lub portalowych, albo żurawi. Za pomocą tych urządzeń można rozprowadzać klinkier na całą powierzchnię magazynu, a także podawać go do urządzeń przenośnikowych, zasilających halę młynów cementu. [przypisy: elewacje z piaskowca, olx żagań, zimowe tapety ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje z piaskowca olx żagań zimowe tapety