Scieki doplywaja przez kraty o przeswicie 3-5 cm do zbiornika czerpalnego

Ścieki dopływają przez kraty o prześwicie 3-5 cm do zbiornika czerpalnego. Zbiornik czerpalny na stacji pomp, tj. komora koszów ssawnych, nie może mieć zbyt dużej pojemności, ze względu na zagniwacie ścieków. Głębokość zbiornika, licząc od dna kolektora, wynosi zazwyczaj 1,5-2,0 m. Podest służący do obsługiwania kraty wlotowej umieszcza się 0,5 m powyżej poziomu wody w zbiorniku. Najczęściej stosuje się pompy o osi poziomej, ustawionej bądź poniżej poziomu ścieków w zbiorniku, bądź też powyżej. Typ drugi stosowany jest dla małej i średniej wydajności dobowej. Zasuwy oraz zawory zwrotne lepiej jest umieszczać na poziomych odcinkach rurociągów, bowiem gromadzący się osad, przy dłuższej przerwie w pompowaniu ścieków, na zasuwach umieszczonych na pionowych odcinkach – utrudnia otwieranie. Włączanie i wyłączanie pomp odbywa się najczęściej automatycznie za pomocą urządzeń zelektryfikowanych. [więcej w: dachówka cementowa czy ceramiczna, pościel na zamówienie, mrówka ciechanów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka cementowa czy ceramiczna mrówka ciechanów pościel na zamówienie