Rodzaje prób

Rodzaje prób, sposoby przeprowadzania badań i prób oraz ocenę wyników opisano szczegółowo: dla pustaków DS (Żerań) i Stolica w normie PN/B-12615, a dla pustaków Akermana w normie PN/B-12005. Niezależnie od pustaków stropowych Akermana, DS (Żerań) przemysł krajowy produkuje także pustaki stropowe Pomorze i Foerstera. Są one stosowane jako elementy nośne w ko strukcjach staloceramicznych do wykonywania stropów, stropodachów i dachów łukowych. Pustaki Pomorze są produkowane w trzech odmianach: A – typ 15 (wysokość 150 mm, ciężar 6,0 kg), B – typ 20 (wysokość 200 mm, cię- żar 7,0 kg) i C – typ 24 (wysokość 240 mm, ciężar 10,0 kg). Zależnie od dokładności wykonania rozróżnia się dwa gatunki: I i II. Strop wykonany z pustaków Pomorze cechuje mała akustyczność j dobra izolacja cieplna. Pustaki Foerstera produkuje się według indywidualnych norm zakładowych, o wymiarach 250X70X130 mm, w dwóch gatunkach. Grubość ścianek pustaków wynosi co najmniej 12 mm. Glina do wyrobu pustaków i wyżej wymienionych płyt ściennych po- winna być wolna od marglu, pirytu i tym podobnych domieszek w ilości szkodliwej dla wytrzymałości i trwałości wyrobu. Pustaki należy formować z przerobionej gliny czystej lub z dodatkiem piasku, albo innych materiałów schudzających, następnie trzeba je suszyć i wypalać. [podobne: elewacje z piaskowca, olx żagań, zimowe tapety ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje z piaskowca olx żagań zimowe tapety