Rekuperatory

Rekuperatory. Rekuperatorem ID nazywamy wszelkiego rodzaju dodatkowe urządzenia służące do intensyfikacji procesu wymiany ciepła pomiędzy strumieniem gorących gazów piecowych a materiałem wypalanym. Rekuperatory można najogólniej podzielić na dwie grupy: na rekuperatory zewnętrzne i na rekuperatory wewnętrzne. Rekuperatory zewnętrzne stanowią samodzielne urządzenia, ustawiane poza piecem przy jego zimnym końcu, natomiast rekuperatory zewnętrzne wbudowywane są do wnętrza pieca tworząc z nim jednolitą całość konstrukcyjną. Clalcinator do suszenia szlamu Rekuperatory zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne stosowane są przede wszystkim do pieców pracujących metodą mokrą. Spośród wielu różnorodnych rozwiązań konstrukcyjnych omówiony będzie tutaj zewnętrzny rekuperator obrotowy typu Calcinator, nadający się do usprawniania pracy pieców obrotowych. starszego typu niezbyt dużej długości, D ~ 20, pracujących metodą mokrą. Rekuperator ten ma postać dużego walczaka o średnicy 3 -:- 5 m i długości 1,5 -:– 3 ID Z masywnymi staliwnymi ścianami czołowymi i ażurową boczną powierzchnią, utworzoną przez kilka podłużnych belek stalowych. pomiędzy którymi wmontowane są żeliwne rusztowiny. Podłużne belki stalowe łączące ze sobą obie ściany czołowe, jak również rusztowiny ustawione obwodowo, są wyraźnie widoczne . [hasła pokrewne: elewacje z piaskowca, olx żagań, zimowe tapety ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje z piaskowca olx żagań zimowe tapety