Pustaki stropowe Akermana

Pustaki stropowe Akermana są to elementy budowlane, które nie tworzą konstrukcji nośnych, lecz służą tylko do wypełnienia pustych miejsc w stropach gęstożebrowych monolitycznych -i w stropach prefabrykowanych płytowych. Według PN-52/B-12005 rozróżnia się – w zależności od wysokości – 4 typy pustaków Akermana (o wysokości od 150 do 220.mm) i 2 gatunki ; Gl i G2. Ciężar pustaka powinien wynosić: typu 15 – nie więcej niż 7 kg, typu 18 – nie więcej niż 8 kg, typu 20 – nie więcej niż 9 kg i typu 22 – nie więcej niż 10 kg. Przemysł krajowy produkuje, zgodnie z normami PN, pustaki Akermana w czterech odmianach: A – typ 15 (o wysokości 150 mm i ciężarze 7 kg), B – typ 18 (o wysokości 180 mm i ciężarze 8 kg), C – typ 20 (o wysokości 200 mm i ciężarze 9 kg) i D – typ 22 (o wysokości 220 mm i ciężarze 10 kg). W zależności od wytrzymałości na ściskanie w kierunku równoległym do osi otworów rozróżnia się według polskich norm dwie klasy pustaków DS i Stolica: 125 i 175. Pustaki Akermana nie mają podziału na klasy. W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się dwa gatunki: 1 i 2. Pustaki DS i Stolica w stanie powietrzno- suchym przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym powinny wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy. Przełam pustaków powinien być jednorodny, bez uwarstwień i nie powinien wykazywać obecności ziaren ciał obcych i nieprzerobionej gliny o średnicy powyżej 4 mm. Pustaki Akermana badane w stanie powietrzno-suchym powinny wytrzymywać obciążenie 150 kG, działające na całą górną powierzchnię pustaka. Powierzchnie zewnętrzne pustaków Akermana powinny mieć wklęsłe rowki, zwiększające przyczepność zaprawy i betonu. Płaszczyzny cięcia powinny być prostopadłe do płaszczyzny podstawy oraz zupełnie równe. Nasiąkliwość wagowa pustaków DS i Stolica nie powinna przekraczać 160/0, zaś pustaków Akermana 20%, przy czym wymaganie to dotyczy tylko 1 gatunku. [patrz też: ogniwa fotowoltaiczne dofinansowanie, mrówka brzozów, renowacja okien drewnianych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka brzozów ogniwa fotowoltaiczne dofinansowanie renowacja okien drewnianych