Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Przyjmuje się, że miarodajnym przepływem do obliczeń jest przepływ przy końcu odcinka. Na oddzielnym planie kanałów wpisuje się spadki, długości i rzędne dnia, a, następnie – po obliczeniu przepływów – średnice kanałów. Przy obliczaniu przyjmuje się, że ścieki przepływają w kanałach ruchem jednostajnym. Przekroje dobiera się dla napełnienia 0,6-0,85 pełnej wysokości kanału. Skoro obliczone są przepływy i uzgodnione położenie niwelety wszystkich kanałów w węzłach (na podstawie przekrojów podłużnych) oraz wyliczone spadki, można przystąpić do obliczenia r:ozmiaru przekrojów kanałów. Wysokość wody w kanałach bocznych należy tak zaprojektować, aby nie była na niższym poziomie niż w kolektorze. [hasła pokrewne: pościel na zamówienie, meble dla dzieci, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły pościel na zamówienie meble dla dzieci