PRZESIEWNIKI WIBRACYJNE DLA MATERIAŁOW SUCHYCH

Przesiewnik wibracyjny składa się z podstawy, na której za pomocą dwóch poprzecznych belek, poprzecznych wałów i gumowych lub stalowych amortyzatorów umocowana jest elastycznie skrzynka z dnem w kształcie koryta i dwiema siatkami. Przesiewniki wibracyjne wyrabia się różnej konstrukcji z wibracją kołową i kierunkową (pionową, poziomą lub pod ustalonym kątem do poziomu). Amplituda drgań sita powinna być nieznaczna, zwykle w granicach 1-:-3 mm. Częstotliwość i amplitudę drgali sita ustala się przy projektowaniu w zależności od wymaganej grubości materiału. Im drobniejszy ma być przesiewany materiał, tym częstsze muszą być drgania sita i mniejsza amplituda drgań. Zależnie od liczby sit można uzyskać kilka frakcji materiału o różnej grubości. Polski przemysł maszynowy produkuje 5 typów sit wibracyjnych jedno-, dwu- i trzypokladowych. Sita wibracyjne przeznaczone są do przesiewania materiałów odbieranych z kruszarek z jednoczesnym podziałem na frakcje uzależnione- od ilości sit i wielkości otworów w sitach.
SEPARATOR POWIETRZNY Separator powietrzny składa się z komory stożkowej, wewnątrz której umocowana jest druga komora stożkowa, koło dmuchawy i rura rozdzielcza z tarczą do ładowania rozdrobnionego materiału. Na obwodzie wewnętrznej komory stożkowej znajduje się krata z obracanymi płytkami do regulowania cyrkulacji powietrza. W niektórych konstrukcjach można za pomocą ruchomych zasuwek zmniejszać lub zwiększać szczeliny kraty. Stożki zewnętrzny i wewnętrzny mają oddzielne wyloty dla frakcji drobnych i grubych. Koło dmuchawy i tarcza zmontowane są na rurze, która obraca się na wydrążonym wale i jest wprowadzana w ruch przez koło pasowe za pośrednictwem stożkowej przekładni zębatej. Wirnik dmuchawy stwarza w separatorze kołowy prąd powietrza. Zmielony materiał przechodzi do leja separatora i przez wydrążony wal wpada na tarczę rozdzielczą. Silą odśrodkową material zostaje z tarczy równomiernie rozrzucony na wszystkie strony i napotyka po drodze na wstępujący prąd powietrza. Prędkość strumienia powietrza zależy od liczby obrotów wirnika dmuchawy (liczbę obrotów można regulować). Prąd powietrza powinien wyrzucać przez dmuchawę drobne ziarna (nie grubsze od wymaganego rozmiaru), a grubsze ziarna powinny spadać do wewnętrznego stożka, skąd wyładowuje się je przez właz . Drobna frakcja jest usuwana przez dmuchawę do pierścieniowej przestrzeni zewnętrznej komory stożkowej. Przekrój tej ko- mory gwałtownie zwiększa się, strumień powietrza zostaje skierowany do dołu, prędkość jego gwałtownie maleje i drobne ziarna, wpadając do stożkowej części komory, zostają wyładowane przez otwór. Powietrze oswobodzone z materiału przechodzi przez kratę z obracanymi płytkami, następnie przez rozrzucany z tarczy rozdrobniony materiał i porywa z sobą cząsteczki drobnych frakcji. Wstępujący prąd powietrza przechodzi dwukrotnie przez rozrzucany cienką warstewką materiał, wskutek czego zwiększa się procent drobnej frakcji materiału oddzielonej z frakcjonowanego surowca. [hasła pokrewne: elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe, drzwi tarasowe przesuwne cennik, mrówka działdowo ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe mrówka działdowo