PRODUKCJA CEGŁY I PUSTAKÓW

MATERIAŁY CERAMICZNE DO MUROWANIA ŚCIAN I STROPÓW RODZAJE WYROBOW I DOTYCZĄCE ICH WYMAGANIA Wymagania, jakie są stawiane w stosunku do różnych rodzajów cegły budowlanej wypalanej z liny, do sitówki i wyrobów drążonych, zostały podane w państwowych normach wszech- związkowych lub tymczasowych warunkach technicznych, które w miarę rozwoju produkcji wyrobów ceramicznych są przerabiane i uzupełniane odpowiednio do wzrastających wymagań budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Wymagania w stosunku do cegły pełnej, dziurawki i pustaków, produkowanych w Polsce, zostały ujęte w następujących normach: PN-58/B-12001 Cegły budowlane pełne wypalane z gliny PN-58/B-12002 Cegły dziurawki wypalane z gliny PN-55/B-12004 Cegły kominówki PN/B-12005 Pustaki ceramiczne. Pustaki Akermana PN-56/B-12006 Pustaki wentylacyjne wypalane z gliny PN-54/B-12007 Pustaki ceramiczne. Pustaki kominowe PN-59/B-12008 Cegły budowlane klinkierowe PN-59/B-12009 Cegły i kształtki licówki wypalane z gliny PN-55/B-12010 Cegły sitówki wypalane z gliny PN/B-12011 Cegła kratówka wypalana z gliny (projekt) PN/B-12030 Ceramiczne płyty ścienne PN-54/B-12037 Cegły kanalizacyjne proste wypalane z gliny PN-54/B-12038 Cegły kanalizacyjne klinowe wypalane z gliny PN-54/B-12039 Cegły kanalizacyjne. Badania techniczne PN/B-12600 Pustaki ceramiczne. Pustaki DS (Żerań) PN/B-12610 Pustaki ceramiczne. Pustaki Stolica PN/B-12615 Pustaki ceramiczne. Pustaki DS (Żerań) pustaki Stolica. Ba- dania techniczne. W planie 1960 r. przewidziano opracowanie nowych norm: Cegły licowe pełne i drążone wypalane z gliny oraz Klasyfikacja wyrobów ceramicznych. Przewiduje się również nowelizację PN-55/B-1201O Cegły sitówki wypalane z gliny, W polskiej normie budowlanej PN-58/B-12001 podano następującą definicję cegły budowlanej pełnej. Cegła budowlana pełna jest to cegła bez otworów lub i otworami przelotowymi prostopadłymi do największej płaszczyzny, których całkowity przekrój nie przekracza 10010 powierzchni. Średnica lub szerokość otworów przelotowych nie może przekraczać 12 mm. W zależności od wytrzymałości na ściskanie (Re) W kierunku prosto- padłym do. największej płaszczyzny (podstawy) oraz od nasiąkliwości rozróżnia się następujące klasy cegły: 150, 100, 75 i 50. W zależności od cech zewnętrznych rozróżnia się 2 gatunki cegły: 1 i 2. Każda cegła powinna być cechowana nazwą wytwórni. Wymagania techniczne w odniesieniu do produkcji cegły budowlanej pełnej, wypalonej z gliny, powinny być następujące. Glina do wyrobu cegieł powinna być wolna od marglu, pirytu, rozpuszczalnych w wodzie siarczanów i tym podobnych domieszek w ilości szkodliwej dla trwałości i wytrzymałości wyrobów. Cegłę należy formować z należycie przerobionej gliny czystej lub z dodatkiem piasku, albo innych materiałów schudzających, następnie należy ją suszyć i wypalać. [hasła pokrewne: elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe, drzwi tarasowe przesuwne cennik, mrówka działdowo]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe mrówka działdowo