Predkosci przeplywu w kanalach betonowych

Prędkości przepływu w kanałach betonowych powinny zawierać się w granicach 0,6-3,0 m/sek, w kamionkowych do 5 misek (najkorzystniejsza: 1,2 misek). Zwiększenie prędkości ponad 3,0 względnie 5,0. misek z uwagi na niszczenie przewodów piaskiem niesionym przez ścieki nie jest pożądane. W kanałach burzowych (burzowcach) dla krótkotrwałego zazwyczaj przepływu maksymalnego prędkość dopuszczalna wynosi do 6 misek. Dla przekrojów jajowych przyjmuje się h: 0,67 całkowitej wysokości. Prędkość przepływu przy danym spadku zależy od średnicy kanału i jego napełnienia . Prędkość przepływu można obliczyć na podstawie tablic lub wykresów dla przewodów o różnej średnicy, podanych w podręcznikach kanalizacji. Dla małych napełnień 2; 3; 4cm itd. w kanałach kołowych i jajowych prędkości i objętości przepływu, dla określenia spadków, można obliczyć na podstawie wzoru Kuttera lub Manninga. [więcej w: pościel na zamówienie, mrówka brzozów, meble dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka brzozów pościel na zamówienie meble dla dzieci