Posts Tagged ‘kula plazmowa allegro’

Lancuchy w strefie suszenia.

Friday, September 13th, 2019

Łańcuchy w strefie suszenia. Zimny koniec pieca obrotowego, czyli tzw. strefa suszenia pracuje w analogiczny sposób jak opisana poprzednio zwykła suszarnia obrotowa z gładką powierzchnią wewnętrzną. Jak wiadomo, sprawność cieplna takiej suszarni jest niewielka, ponieważ również niewielka jest powierzchnia, na której gazy stykają się z materiałem suszonym. Przy mokrej metodzie produkcji w celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła pomiędzy gazami a szlamem zawiesza się, wewnątrz pieca w jego strefie suszenia łańcuchy stalowe z ogniwami spawanymi. …read more

Wtryskiwanie szlamu do pieca.

Thursday, September 12th, 2019

Wtryskiwanie szlamu do pieca. Przy mokrej metodzie produkcji intensyfikację procesu suszenia i częściowe odzyskanie ciepła gazów odlotowych można osiągnąć przez zastosowanie metody wtryskiwania szlamu do pieca. Przy tej metodzie rura wlewowa zostaje zastąpiona dwiema lub trzema dyszami o kalibrowanych otworach, przez które szlam wtłaczany jest do pieca pod ciśnieniem 4 –:– 8 at. Dysze rozpylają szlam na drobne krople, które z Szybkością 25 –; – 30 m/sek pędzą na spotkanie strumienia gorących gazów. Dzięki rozpyleniu szlemu uzyskuje się bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła, co wpływa na ntensyfikowane procesu suszenia. …read more

Wykorzystanie ciepla gazów wylotowych

Thursday, September 12th, 2019

Wykorzystanie ciepła gazów wylotowych do produkcji energii elektrycznej. W niektórych starszych cementowniach pracujących metodą suchą ciepło gazów wylotowych wykorzystywane jest do ogrzewania kotłów parowych własnej, przyzakładowej elektrowni. Schemat takiej instalacji. Fragment hali piecowej ze zbiornikiem mączki surowcowej i zbiornikiem pyłów zwrotnych , z których nadawa kierowana jest do nawilżarki i następnie w stanie nawilżonym przez rynnę wsypową do pieca obrotowego. Gorące gazy wylotowe o temperaturze około 1 OOO°C po wyjściu z pieca obrotowego dostają się do dużej komory pyłowej , w której następuje częściowe wytrącenie pyłu porwanego strumieniem gazów z pieca. …read more

Para wytworzona w kotle napedza turbine

Thursday, September 12th, 2019

Dla pokonania oporów hydraulicznych instalacji kotłowej zastosowany jest ekshaustor , który ochłodzone gazy o temperaturze około 200°C wtłacza do atmosfery przez komin . Niekiedy pomiędzy kotłem a ekshaustorem instaluje się dodatkowe urządzenia odpylające, ponieważ gazy nawet po przejściu przez kocioł mogą zawierać jeszcze znaczne Ilości pyłu. Para wytworzona w kotle napędza turbinę kondensacyjną sprzężoną z generatorem elektrycznym. Dodatnią stroną opisanej instalacji jest to, że daje ona możność wykorzystania ciepła gazów wylotowych w ilości około 700 kcal na 1 kg klinkieru, czemu odpowiada uzysk około 900 kg pary na 1 tonę wyprodukowanego klinkieru. Jeżeli przyjmie się ostrożnie, że zużycie pary w turbogeneratorze wynosi około 6 kg/kWh, bo łatwo obliczyć, że elektrownia przyzakładowa ogrzewana gazami wylotowymi z pieców obrotowych jest w stanie wytworzyć około 150 kWh na każdą tonę klinkieru. …read more

Filtry do szlamu.

Thursday, September 12th, 2019

Filtry do szlamu. Filtry do szlamu są to urządzenia zmniejszające początkową zawartość wody w szlamie, dzięki czemu wydanie zmniejsza się w piecu zużycie ciepła na odparowanie wody i wskutek tego wzrasta temperatura gazów wylotowych. W przemyśle cementowym stosowane są do odwadniania szlamu filtry próżniowe różnych typów. Schemat instalacji odwadniającej z dwoma filtrami próżniowymi tarczowymi , ustawionymi bezpośrednio nad piecem obrotowym . Każdy z dwóch filtrów ma siedem tarcz o podwójnych ścianach wykonanych z tkaniny filtracyjnej. …read more

Nowoczesny wymiennik ciepla konstrukcji

Tuesday, September 10th, 2019

Nowoczesny wymiennik ciepła konstrukcji -znanej duńskiej firmy F. L. IDidllh. Wymiennik ten wbudowuje się do zimnego końca pieca przed strefą łańcuchową w celu podgrzania szlamu do temperatury 60 -7- 65°C. Wymiennik posada krzyżak ze ścianami rusztowymi dzielącymi przekrój pieca na cztery komory. …read more

Spadek jednostkowy

Friday, September 6th, 2019

Spadek jednostkowy może być obliczony na podstawie wzoru Manninga v = – RO,67 . JO,5 Dla syfonów z rur żeliwnych lub stalowych n = 0,013, zatem v2 J = 0,0010 d4/3 Strata na długości L wynosi h=J•L Całkowita strata wysokości H = J . L + hwlot + hwylot + hz miany kierunku Straty wlotowe, wylotowe oraz straty wskutek zmiany kierunku wynoszą zazwyczaj dla syfonów o długości powyżej 60 m ok. 5°/1} strat na długości syfonu (J. L). …read more

Architektura 21szego wieku : Muzeum satelitarne Whitneya / Renzo Piano

Wednesday, September 4th, 2019

W swoim artykule na temat zrewidowanej wizji Renzo Piano dla Whitneya, Nicolai Ouroussoff wyjaśnia, że krytyka sąsiedztwa i niezdecydowanie zarządu muzeum nieustannie stanowiły przeszkodę dla muzeum podczas jego prób ekspansji.
Po wyrażeniu zgody na realizację projektu fortepianu dla muzeum satelitarnego w dzielnicy Meatpacking, nadzieja była wysoka, aby w końcu, po 25 latach, muzeum zakończyło swoją bardzo potrzebną ekspansję.
Wydaje się jednak, że Piano jest w trakcie nowej walki wynikającej z globalnego spowolnienia gospodarczego.
Podczas gdy koszty budowy spadły, pozwalając, by koszt projektu spadł poniżej 200 milionów dolarów (przekonując zarząd, by zaangażował się w rozbijanie gruntów), muzeum wciąż zmaga się z ograniczaniem kosztów i budowaniem zanim ceny wzrosną.
Aby zmierzyć się z presją finansową, Piano korygował swój projekt, obniżając koszty na różne sposoby, aby ten projekt był realizowany. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Parametryczny Manifest / Patrik Schumacher

Tuesday, September 3rd, 2019

Widzieliśmy rosnące zainteresowanie projektowaniem parametrycznym, ponieważ oferuje nowe podejście do architektury oparte na zaawansowanych technikach obliczeniowych.
Gdy parametryczność staje się narzędziem, do którego coraz więcej projektantów zwraca się, czy ta metoda zaczyna definiować styl naszych czasów.
W celu zidentyfikowania naszego stylu architektonicznego, aby umożliwić jego rozpoznanie, Patrik Schumacher, partner w Zaha Hadid, przekazał swoje przekonania w swoim Manifeście Parametrycznym.
Jako parametr parametryczny charakteryzuje się celami, ambicjami, zasadami metodologicznymi i kryteriami oceny, a także charakterystycznym repertuarem formalnym.
Więcej o manifeście po przerwie. …read more

Nowoczesna architektura : Muzeum Sztuki Współczesnej / Christian Kerez

Monday, September 2nd, 2019

Sprawdź to nowe Muzeum Sztuki Współczesnej zaprojektowane przez szwajcarskiego architekta Christiana Kereza.
Będąc częścią większego planu rewitalizacji Warszawy, muzeum warte 91 milionów dolarów będzie posiadało największą w kraju kolekcję sztuki współczesnej, przyciągając około 800 000 odwiedzających rocznie do tej szybko rozwijającej się metropolii.
Muzeum znajduje się w centrum Warszawy, co pokazuje, co Kerez uważa za mocne stwierdzenie .
poprzez stworzenie instytucji kulturalnej, a nie komercyjnej lub mieszkalnej, odpocząć w samym sercu miasta.
Więcej zdjęć, kolejne wideo i więcej o projekcie po przerwie. …read more