Para wytworzona w kotle napedza turbine

Dla pokonania oporów hydraulicznych instalacji kotłowej zastosowany jest ekshaustor , który ochłodzone gazy o temperaturze około 200°C wtłacza do atmosfery przez komin . Niekiedy pomiędzy kotłem a ekshaustorem instaluje się dodatkowe urządzenia odpylające, ponieważ gazy nawet po przejściu przez kocioł mogą zawierać jeszcze znaczne Ilości pyłu. Para wytworzona w kotle napędza turbinę kondensacyjną sprzężoną z generatorem elektrycznym. Dodatnią stroną opisanej instalacji jest to, że daje ona możność wykorzystania ciepła gazów wylotowych w ilości około 700 kcal na 1 kg klinkieru, czemu odpowiada uzysk około 900 kg pary na 1 tonę wyprodukowanego klinkieru. Jeżeli przyjmie się ostrożnie, że zużycie pary w turbogeneratorze wynosi około 6 kg/kWh, bo łatwo obliczyć, że elektrownia przyzakładowa ogrzewana gazami wylotowymi z pieców obrotowych jest w stanie wytworzyć około 150 kWh na każdą tonę klinkieru. To czyni cementownię całkowicie samowystarczalną pod względem zaopatrzenia w energię elektryczną. W nowoczesnych cementowniach zaniechano jednak budowania kotłów ogrzewanych gazami wylotowymi z powodów niżej wymienionych: a. Kotły takie mają bardzo małą odparowalność, nie przekraczającą 15 kg pary z 1 m 2 (powierzchni ogrzewalnej, co stwarza konieczność budowania stosunkowo dużych jednostek; mała odparowalność jest wynikiem stosunkowo niskiej temperatury gazów (750 –:- 800°C) i dużego stopnia zanieczyszczenia tych gazów pyłem, osiadającym na turach i utrudniającym proces wymiany ciepła. b. Niska temperatura gazów uniemożliwia uzyskiwanie wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia pary. c. Proces wypalania klinkieru uzależniony jest od warunków pracy kotła połączonego z piecem. d. W kotłowni muszą być dodatkowo zainstalowane kotły z własnymi paleniskami, uruchamiane na czas remontu pieców; kotły takie są nieekonomiczne. gdyż wykorzystywane są tylko okresowo. Kotły parowe ogrzewane gazami wylotowymi Instalowano z reguły w cementowniach pracujących metodą suchą, ponieważ przy tej metodzie gazy wylotowe z pieców obrotowych mają dostatecznie wysoką temperaturę. Znane są jednak wypadki budowania takich kotłów również w cementowniach pracujących metodą mokrą. Ponieważ jednak. w normalnych warunkach pracy temperatura gazów wylotowych uchodzących z pieca zasilanego szlamem jest zbyt ruska, stosowano wówczas specjalne urządzenia uniemożliwiające znaczne jej podwyższenie, a mianowicie tzw. filtry do szlamu. [przypisy: mrówka darłowo, pościel na zamówienie, kula plazmowa allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kula plazmowa allegro mrówka darłowo pościel na zamówienie