Nasiąkliwość wagowa cegły

Nasiąkliwość wagowa cegły powinna wynosić najwyżej 10%. Cegły powinny być odporne na działanie mrozu; przy 20 cyklach zamrażania i odmrażania nie powinny ulec uszkodzeniom. Przemysł krajowy produkuje cegły kominowe w pięciu zasadniczych rodzajach. Poszczególne rodzaje cegieł różnią się wymiarami w kierunku promienia, ilością otworów przelotowych i ich kształtem. Produkowane są również cegły kominowe klinkierowe, których wytrzymałość na ściskanie wynosi 240 kG/cm2. Cegła sitówka jest to cegła, która ma szereg otworów prostopadłych do płaszczyzny cięcia. W zależności od wytrzymałości na ściskanie w kierunku równoległym do osi otworów rozróżnia się wg PN-55/B-12010 trzy klasy cegły sitówki: 150, 100 i 75. W zależności od wysokości rozróżnia się trzy typy cegły sitówki: SI o wymiarach 250X120X65 mm (84 otwory), S2 o wymiarach 250X120X102 mm (105 otworów) i 83 o wymiarach 250X120X140 mm (105 otworów). W zależności od cech zewnętrznych rozróżnia się trzy gatunki cegły sitówki: D (doborowy), 1 i 2. Materiał i sposób wykonania cegły sitówki – jak dla cegły pełnej wypalanej z gliny. Przy uderzeniu młotkiem stalowym cegła sitówka w stanie powietrznosuchym powinna wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy. Wymaganie to dotyczy cegły tylko gatunku D. Wymagania co do odporności na uderzenia i przełamu cegły powinny odpowiadać wymaganiom stawianym cegle pełnej. Grubość ścianek skrajnych powinna wynosić co najmniej 10 mm. Powierzchnia przekroju otworu w cegle sitówce nie powinna przekraczać 1,5 cm. Powierzchnia przekroju otworów w sumie powinna wynosić od 25 do 35% całkowitej powierzchni cięcia. Dopuszczalne ilości cegieł połówkowych – jak dla cegły pełnej. Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym w kierunku prostopadłym do płaszczyzny podstawy nie powinna być niższa od wartości określającej klasę cegły. Nasiąkliwość wagowa, oznaczona metodą moczenia, powinna wynosić dla cegieł sitówek: klasy 150 i 100 od 6 do 200f0 klasy 75 od 6 do 22%. Cegły sitówki powinny być odporne na działanie mrozu. Zamrażanie odmrażanie powtarza się 20 razy. Pobieranie próbek do badań wykonuje się w sposób losowy. Przemysł krajowy produkuje cegły sitówki w trzech odmianach zgodnie z wymaganiami normy. [przypisy: olx poddębice, przelewy burzowe, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły olx poddębice przelewy burzowe