MIESZARKA Z PODGRZEWANIEM MASY PARĄ

W licznych cegielniach stosuje się nawilżanie i podgrzewanie masy za pomocą pary, którą doprowadza się do mieszarki bądź przewodami, bądź przez wykladzinę łuskową. Doprowadzanie pary do mieszarki w celu nawilżenia i pod- grzania masy za pomocą oddzielnych dysz lub przewodów ma dużo wad, a mianowicie ; a) ścianki koryta mieszarki pozostają zimne, przez co zostaje zakłócona równomierność podgrzewania masy; b) uklad przewodów doprowadzających parę zostaje zanieczyszczony gliną, co również zakłóca równomierność ogrzewania i prowadzi do nie dostatecznego wykorzystania pary i nadmiernego jej zużycia. Z inicjatywy pracowników Dolnokotielskiej Cegielni (Moskwa) zostala skonstruowana, wybudowana i wypróbowana mieszarka do gliny z układem łuskowym instalacji do podgrzewania. gliny parą; uklad taki pozwala na bardziej racjonalne wykorzystanie pary oraz stałe i równomierne nagrzewanie masy do wymaganej temperatury. Dolną część koryta mieszarki wyklada się do połowy obwodu 6-milimetrową blachą stalową, którą przyspawa się do pasów Oporowych wykonanych z kątowników 60 X 25 mm. Z kolei pasy oporowe przyspawane są do podpórek, wykonanych z ta- kich samych kątowników ustawionych w korycie mieszarki. W ten sposób między ściankami koryta i wyłożeniem z 6-milimetrowej blachy tworzy się szczelina o szerokości 50 mm, którą przepływa para. Całe koryto mieszarki wyłożone jest siedmioma arkuszami blachy o szerokości 450 mm, nakładanych jeden na. drugi z luzem ok. 2 mm. Arkusze zachodzą na siebie 40-45 mm tworząc w ten sposób pewnego rodzaju łuskę. Dla większej równomierności doprowadzania pary dzieli się mieszarkę na sekcje (ilość ich ustala się w zależności od długości mieszadła) z oddzielnymi przewodami pary i zaworami. Garnki odmulające z przewodami kondensacyjnymi ustawia się w dolnej części mieszarki. Podlużne tarcze z blachy 4-milimetrowej przymocowuje się górą do kątownika, z blachy 4-milimetrowej, dołem zaś do po- dłużnych podpórek 2. Przewód parowy zmontowany jest po obu stronach mieszarki, a to w celu bardziej równomiernego doprowadzania pary. Włączenie dopływu pary odbywa się przez główny zawór. Dla zmniejszenia strat cieplnych izoluje się mieszarkę od zewnątrz warstwą wełny żużlowej i pokrywa płaszczem. Na końcach mieszarki, do których para nie jest doprowadzona, wykonany jest płaszcz betonow. Dla zmniejszenia parowania i strat pary mieszarka ma pokrywę metalową z dwoma wziernikami. Do odprowadzania wydzielających się oparów instaluje się rurę wyciągową. Mieszarka tej konstrukcji do przerobu gliny zainstalowana w Cegielni Dolnokotielskiej umożliwia stałe podtrzymywanie optymalnej dla gliny temperatury pasma wynoszącej 40-45° C przy wydajności 4,5-5,5 tys. sztuk surówki na godzinę i przy wpół otwartych zaworach parowych. Zużycie pary (o ciśnieniu 0,4-7,5 atn) wynosi 70-75 kg na 1000 sztuk surówki. [więcej w: elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe, drzwi tarasowe przesuwne cennik, mrówka działdowo ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe mrówka działdowo