KRUSZARKI KOMBINOWANE

W kruszarkach kombinowanych odbywają się dwa stadia rozdrabniania bez zastosowania pośrednich urządzeń transportowych, zbiorników i zasilaczy, Kruszarki kombinowane wyróżniają się dobrymi wskaźnikami zużycia metalu, zużycia energii, zajmowanej powierzchni i kubatury budynków. Stosowane w przemyśle ceramicznym kruszarki kombinowane składają się z dwóch maszyn połączonych w jeden zespół z kruszarki szczękowej o prostym ruchu szczęki i kruszarki walcowej, zmontowanych na wspólnej podstawie. Grubo zmielony materiał przenoszony jest w korycie z kruszarki szczękowej do kruszarki walcowej w celu dalszego rozdrobnienia. Zespół kruszarki kombinowanej, przeznaczonej do rozdrabniania materiału o grubości brył do 150 mm, składa się niekiedy z kruszarki szczękowej o złożonym ruchu szczęki i walców, które mają niezależne silniki napędowe.
KRUSZARKA MŁOTKOWA W niektórych przemysłach zachodzi potrzeba rozdrabniania na sucho materiałów plastycznych lub schudzających, np. żużli, oraz innych materiałów o nieznacznej twardości. Do tego celu stosuje się często kruszarki młotkowe i dezyntegratory. Kruszarka młotkowa składa się ze spawanego kadłuba, w którym obraca się wa. Na wale zamocowane są za pomocą nakrętek i pierścieni ustalających tarcze. Do tarcz przymocowane są przegubowo na osiach bijaki. W miarę zużycia bijaków wirnik demontuje ,się i wykorzystując zapasowe otwory przestawia się bijaki, aby uderzały one krawędziami nie- zużytymi, lub też wymienia: się je na nowe. Ruszt składa się z dwóch podłużnych belek nośnych, w których znajdują się wpusty do zakładania wymiennych rusztowan. Są one zamocowane śrubami za pośrednictwem zacisku. Wydajność kruszarek młotkowych jest proporcjonalna do długości wirnika, drugiej potęgi jego średnicy i trzeciej potęgi prędkości kątowej. Wymiary załadowywanych brył nie wpływają na wydajność kruszarki młotkowej, jeżeli .energia pierwszego uderzenia młotków wystarcza do rozkruszenia materiału. Dzięki temu kruszarki młotkowe są bardzo wydajne bez względu na wielkość rozdrabnianego surowca. Kruszące działanie przegubowo zamocowanych bijaków (młotków) zależy od wielkości energii kinetycznej w chwili zetknięcia się bijaków z kawałkiem materiału. Do rozdrabniania złomu cegły i innych materiałów nadają się małe kruszarki młotkowe z ciężkimi młotkami kształtu II (np. kruszarki konstrukcji Bielakowa). Takie kruszarki składają się z wyłożonego płytami kształtowymi kadłuba żeliwnego lub spawanego z arkuszy stali, uchylnego rusztu i wirnika obracającego się w dwóch łożyskach; górną część kadłuba można zdjąć. Dla łatwiejszego ustawienia wirnika i wymiany zużytych elementów wykonano w dolnej części kadłuba otwór, przez który obserwuje się przesuwanie materiału (wilgotny materiał czasem zatyka ruszt). Wirnik składa się z dwóch tarcz z otworami na obwodzie dla zawieszania młotków o kształcie prostokątnych pałąków. Na wale wirnika osadzone są koła pasowe – robocze i biegu jałowego. [przypisy: elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe, drzwi tarasowe przesuwne cennik, mrówka działdowo ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe mrówka działdowo