Dane wyjsciowe do rzeczywistego bilansu cieplnego pieca obrotowego

Dane wyjściowe do rzeczywistego bilansu cieplnego pieca obrotowego. Praktyczny bilans cieplny pieca jest to porównawcze zestawienie ilości ciepła doprowadzonego do pieca z ilością ciepła zużytego do wypalenia klinkieru d. mi pokrycie wszystkich strat. Podstawą do obliczenia bilansu cieplnego pieca obrotowego jest szereg danych wyjściowych, potrzebnych do ustalenia poszczególnych pozycji bilansu. Aby otrzymać te dane, należy przed przystąpieniem do zestawiania bilansu wykonać szereg pomiarów i analiz chemicznych. Dane wyjściowe do bilansu cieplnego pieca obrotowego są nastepujące: 1. Charakterystyka pieca i chłodników zawierająca podstawowe wymiary; określenie typu. 2. Godzinowa wydajność pieca. Wartość tę wyznacza się, ważąc klinkier na wadze automatycznej lub zwyczajnej dziesiętnej. Dla uzyskania dokładnych danych należy ważenie przeprowadzić w ciągu co najmniej jednej doby i przyjąć do obliczeń średnią z otrzymanych 24 wartości. 3. Charakterystyka paliwa, na którą składają się dane dotyczące rodzaju i sortymentu węgla i następujące oznaczenia: a) wartość opałowa pyłu węglowego wprowadzonego do pieca w kcal/kg b) analiza elementarna paliwa, zawierająca oznaczenia pierwiastków C, H, O, N, S oraz Oznaczenie wilgoci d popiołu. 4. Zużycie paliwa na 1 kg klinkieru, które ustala się na podstawie dokładnych pomiarów wykonywanych przez dłuższy czas (np. w ciągu 1 doby). 5. Skład chemiczny suchych gazów wylotowych, oznaczanych za pomocą aparatur Orsata. Analiza gazów obejmuje oznaczenie CO2 + S02, O2 i CO oraz wyliczenie zawartości N2. 6. Charakterystyka chemiczna mieszaniny surowcowej podawanej do pieca, a mianowicie a) zawartość wody w mieszaninie surowcowej w %, b) zawartość CaC03 w suchej substancji w 010, c) strata przy wyżarzeniu suchej substancji w 010. 7. Temperatura: a) otoczenia, b) powietrza pierwotnego, wtłaczanego wentylatorem wraz z pyłem węglowym, c) powietrza wtórnego, wchodzącego do pieca po uprzednim ogrzaniu w chłodnikach, d) pyłu węglowego wchodzącego do pieca, ej gazów wylotowych wychodzących z pieca, f) klinkieru wychodzącego z pieca, g) klinkieru wychodzącego z chłodników w wypadku . sporządzania łącznego bilansu pieca i chłodników. Wszystkie pomiary i oznaczenia chemiczne trzeba wykonać bardzo sumiennie i dokładnie, ponieważ wnioski z wyliczonych na ich podstawie pozycje przychodu i rozchodu ciepła, po czym zestawia się je zbiorczo w tabeli lub graficznie na -wykresie. [więcej w: elewacje z piaskowca, olx żagań, zimowe tapety ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje z piaskowca olx żagań zimowe tapety