Cegła kratówka (projekt PN/B-12011)

Cegła kratówka (projekt PN/B-12011) otrzymała swą nazwę od wyglądu podłużnego, powstałego dzięki otworom rombowym. W zależności od wymiarów rozróżnia się trzy typy cegły kratówki, Wymagania stawiane cegle kratówce co do kształtu, odporności na uderzenie i przełamu są analogiczne jak dla cegły pełnej. Płaszczyzny boczne – główki i wozówki- powinny być rowkowane. Grubość ścianek wewnętrznych powinna wynosić 5-8 mm, zaś ścianek zewnętrznych 8 mm. Otwory powinny być prostopadłe do płaszczyzny cięcia cegły. Powierzchnia przekroju wszystkich otworów powinna stanowić 25-40% powierzchni cięcia cegły, przy czym powierzchnia jednego otworu nie powinna być większa niż 2,5 cm, Szczeliny uchwytowe w cegłach typu K3 powinny mieć wymiary: długość 75+90 mm, szerokość 32+45 mm. Odległość między krawędzią szczeliny i krawędzią wozówki po- winna wynosić co najmniej 55 mm, zaś między krawędzią szczeliny a krawędzią główki – co najmniej 80 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia cegły kratówki podano w projekcie PN/B-12011. Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych zależy od ilości sprawdzanych cegieł i ich klasy, przy czym cegła, która ma więcej pęknięć na ściankach zewnętrznych od wykazanej w normie jest uważana za cegłę połówkową, Cegła kratówka zależnie od wytrzymałości na ściskanie dzieli się na klasy: 250, 150, 100, 75, 50. Nasiąkliwość wagowa cegły kratówki związana jest z jej klasą i wynosi: dla klasy 250 od 6 do 18%, dla klasy 150 i 100 od 6 do 20%, dla klasy, 75 od 6 do 22%, dla klasy 50 – powyżej 6%. Odporności na działanie mrozu od cegieł kratówek nie wymaga się. Pobieranie próbek, sprawdzanie cech zewnętrznych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych wykonuje się analogicznie jak dla cegieł pełnych [patrz też: olx poddębice, przelewy burzowe, Meble do biura]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły olx poddębice przelewy burzowe