Bufor pneumatyczny

Bufor pneumatyczny , połączony przegubowo z rynną, ma za zadanie wytwarzanie dodatkowego przyspieszenia przy powrotnym ruchu rynny. Przy ruchu w przód rynna przesuwa swobodnie tłok buforu wzdłuż cylindra, którego powietrze uchodzi przez specjalnie do tego celu przeznaczone otwory. Na krótko przed końcowym położeniem tłok samoczynnie zamyka otwory w cylindrze i pod naciskiem rynny spręża :pozostałe jeszcze w cylindrze powietrze. Przy ruchu powrotnym rozprężające się w cylindrze powietrze nadaje rynnie dodatkowe przyspieszenie, wskutek czego szybkość umowna rynny jest znacznie większa niż przy ruchu naprzód. A zatem przy ruchu naprzód rynna nadaje pewnie przyspieszenie masie znajdującego silę na niej materiału, a przy ruchu powrotnym szybko usuwa się spod materiału poruszającego się naprzód pod działaniem siły bezwładności. Materiał porusza się wzdłuż rynny , osiągając średnią prędkość posuwu około 0,15 misek. Rynny potrząsalne mogą mieć szerokość 200 -7- 1 000 mm przy długości dochodzącej do 40 m i wydajności do 40 m 3/. godz. Słabe strony tego urządzenia przenośnikowego to: ograniczona względami konstrukcyjnymi długość rynny, szybkie zużywanie się rynny, wydzielanie się znacznych ilości pyłu, a wreszcie duże zużycie energii na transport. Przenośnik belkowy okrążny, czyli konwejer, zastosowany jest w wielu starszych cementowniach do transportu klinkieru z hali pieców do hali składowej i z hali składowej do zasobników nad młynami cementu. [patrz też: dachówka cementowa czy ceramiczna, cegła kratówka wymiary, mrówka ciechanów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła kratówka wymiary dachówka cementowa czy ceramiczna mrówka ciechanów