Klinkier budowlany i półklinkier

W Polsce produkowane są klinkier budowlany i półklinkier o wymiarach cegły 250X120X65 mm i o ciężarze 4,2 kg. Zależnie od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki: D (o czerepie spieczonym), 1 i 2. Produkuje się również cegły kominowe klinkierowe, których wytrzymałość na ściskanie Re wynosi 240 kG/cm2. Cegły kanalizacyjne proste (PN-54/B-12037) i klinowe (PN-54/B-12038), wypalane z gliny, powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach 250X120X65 mm. Nasiąkliwość wagowa cegły kanalizacyjnej nie powinna być większa niż 10%. Inne wymagania techniczne są takie same jak dla cegły budowlanej. Badania techniczne przeprowadza się zgodnie z PN-54/B-12039. Cegły kanalizacyjne stosowane są do budowy kanałów kanalizacyjnych i do innych budowli o specjalnym przeznaczeniu w budownictwie przemysłowym, a czasem nawet w budynkach mieszkalnych, kiedy konieczne jest stosowanie cegły specjalne] do konstrukcji nośnych. Przemysł krajowy produkuje cegły kanalizacyjne klasy 250 w dwóch rodzajach: proste (o ciężarze 4,0 kg) i klinowe (o ciężarze 3,5 kg). Nasiąkliwość ich nie przekracza 12%. W Związku Radzieckim zaproponowano produkcję wielu różnych wyrobów z pionowym i poziomym rozmieszczeniem pu- 1) PN-59/B-12008 Cegła budowlana klinkierowa. Z danych tych wynika, że procentowy stosunek objętości pu- stek w wyrobach do ogólnej objętości tych wyrobów nie zawsze wywiera decydujący wpływ na własności ciepłochronne wyrobów. Tak np. cegła o 27 otworach i stosunku objętości pustek do ogólnej objętości cegły, wynoszącym 25,8%, posiada współczynnik przewodności cieplnej mniejszy od współczynnika prze- wodności cieplnej cegły o 60 otworach. Zatem przy racjonalnym rozmieszczeniu pustek w cegle można uzyskać większy efekt niż przy większej objętości tych pustek . Badania wykonane przez Instytut Naukowo-badawczy Techniki Budowlanej przy Akademii Architektury ZSRR wspólnie z Moskiewską Cegielnią Doświadczalną wykazały, że zalety cieplne i wytrzymałość wyrobów z pionowym rozmieszczeniem pustek w murze są ściśle ze sobą powiązane. Na tej podstawie zostały opracowane i zaproponowane do murowania ścian cegły o 7 i 6 pustkach. [patrz też: Meble na wymiar, praca olx grudziądz, pompa ciepła powietrze woda cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: narożniki z funkcją spania pompa ciepła powietrze woda cena praca olx grudziądz