Posts Tagged ‘wieszak na ubrania’

Projekt szczególowy

Friday, July 22nd, 2016

Projekt szczegółowy opracowuje się na podstawie dokładnych planów sytuacyjno niwelacyjnych w podziałce 1 : 500 – w miastach, 1 : 1000 – 1 : 2500 we wsiach i osiedlach wiejskich z podaniem rzędnych ulic, głębokości piwnic, a również danych o rodzaju nawierzchni ulic i rozmieszczeniu istniejących przewodów podziemnych (wodociąg, gaz, kable itp. ). Poza tym podać należy dane hydrologiczne o odbiorniku i innych ciekach wód powierzchniowych w obrębie osiedla. W związku z przyszłymi robotami ziemnymi niezbędne są dane hydrogeologiczne na trasach kanałów głównych, Dla głębokości ok. 2 m poniżej dna tych kanałów, a mianowicie uwarstwienie gruntu, położenie zwierciadła wód gruntowych itp. Układ sieci zależy od charakteru obszaru osiedla i jego położenia w stosunku do odbiornika. Sieć tworzą: kolektory główny i drugorzędne oraz kanały boczne. Trasy kolektorów powinny biec nizinami i wzdłuż kotlin, tak aby ścieki odpływały grawitacyjnie najkrótszą drogą. [hasła pokrewne: Łóżka dla dzieci, wieszak na ubrania, szafy przesuwne ]

WALCE

Tuesday, July 12th, 2016

Kruszarki walcowe i młyny są powszechnie stosowane w roznych gałęziach przemysłu ceramiki budowlanej. Walce zębate używane są do wstępnego, grubego przemiału zbrylonych czystych glin plastycznych. W przypadku gdy glina jest zanieczyszczona kamieniami, stosuje się walce dezyntegratorowe, a nieraz także walce stożkowo- spiralne, które jednocześnie z wstępnym kruszeniem usuwają z gliny większe kamienie. Walce gładkie i rowkowane stosuje się do grubego i średniego przemiału materiałów schudzających i odpadów produkcyjnych (złom cegły i dachówki). Do mielenia gliny wilgotnej stosuje się walce gładkie różnicowe. Dzięki różnej prędkości obwodowej tych walców następuje miażdżenie bryłek gliny i częściowe rozcieranie masy. Budowa walców jest prosta; ponadto przy zastosowaniu ich jednostkowe zużycie energii elektrycznej jest niewielkie.
WALCE DO PRZEMIAŁU GRUBEGO (ELIMINACYJNE) Do rozdrabniania glin i innych miękkich skał stosuje się kruszarki jednowalcowe i dwuwalcowe. Walce do przemiału grubego są przeznaczone do rozdrabniania materiałów. plastycznych i jednoczesnego usuwania kamieni twardych ciał obcych. Rozdrabnianie odbywa się między dwoma walcami obracającymi się ku sobie z różną prędkością. Duży walę c 1 ma płaszcz gładki, a na płaszczu walca małego 2 zamocowanych jest sześć stalowych pasów (bijaków). Materiał, trafiając na mały szybko obracający się walec, zostaje rozdrobniony i przechodzi przez szczelinę między walcami. Kamienie zostają odrzucone przez bijaki i uderzając o pokrywę płaszcza 3 wydostają się korytem na zewnątrz w kierunku wskazanym przez strzałkę. Gdy kamień dostaje się między walce, zostaje on zmiażdżony; w przypadku gdy kamień jest bardzo twardy, duży walec zamocowany w przesuwnych łożyskach zostaje odsunięty od małego walca, lecz potem pod wpływem działania sprężyn wraca na poprzednie miejsce. Walce eliminacyjne (wydzielające) konstrukcji polskiej, używane do usuwania kamieni z materiału ceramicznego. Kamienie znajdujące się w masie trafiają na wyżłobienie śrubowe wal- ców i są spychane do specjalnej rynny drewnianej, umieszczonej od strony napędu pasowego. Z rynny kamienie opadają do wózka, którym wywozi się je z wyrobowni. [patrz też: Meble na wymiar, wieszak na ubrania, fototapeta do kuchni]