Posts Tagged ‘meble pokojowe’

SPADKI KANALÓW, PREDKOSCI PRZEPLYWU I GLEBOKOSCI ULOZENIA KANALÓW

Sunday, July 24th, 2016

SPADKI KANAŁÓW, PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU I GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA KANAŁÓW Najkorzystniej jest układać kanały ze spadkiem zbliżonym lub równym naturalnemu spadkowi terenu, ponieważ wpływa to wydatnie na zmniejszenie kosztów robót ziemnych. Najmniejszy spadek dla, kanałów o średnicy 1,0 m wynosi 1,0%. Dla kanałów o średnicach mniejszych spadki muszą być większe. Prof. Wóycicki przytacza następujące prawidło dla określenia granicznych spadków: dla kanałów ulicznych o przekroju kołowym największy spadek powinien wyrażać się odwrotnością średnicy kanału wyrażoną w cm; najmniejszy spadek, jak wyżej – średnica w mm. Spadki dna kanałów należy tak dobierać, aby przy obliczanym napełnieniu prędkość przepływu wynosiła 0,6 misek lub więcej. Miarodajna jest siła unoszenia S, która powinna wynosić co najmniej . 0,30-0,35 kG/m2. Oblicza się ją wg wzoru SJ = r Jh kG/m2 gdzie: y = 1000 kG/m, J = spadek dna kanału, %0, h = napełnienie kanału, m. [przypisy: meble pokojowe, meble skandynawskie, meble dla dzieci ]

Dla poszczególnych kanalów opracowuje sie przekroje podluzne

Sunday, July 24th, 2016

Dla poszczególnych kanałów opracowuje się przekroje podłużne w podziałce podłużnej (jak na planie), -zwiększając podziałkę wysokości do 1 : 100. Obliczenie sieci kanalizacyjnej, podobnie jak wodociągowej, oparte jest na współczynnikach jednostkowego rozbioru (l/sek ha). W tym celu dzieli się powierzchnię osiedla na trójkąty, trapezy itp. i określa objętość odpływu (l/sęk ha). Dlatego przy opracowaniu projektu kanalizacji można wykorzystać w dużej części podział powierzchni wykonywany do projektu wodociągów. Na planie sieci przewodów kanalizacyjnych z zaznaczonymi końcówkami oraz kierunkami przepływu (mnożąc powierzchnie przyległe przez spływy jednostkowe z uwzględnieniem rodzaju kategorii spływu) wpisuje się na węzłach obliczone objętości odpływu (lisek). [przypisy: Meble Nowoczesne, meble pokojowe, szafy na wymiar ]