Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

Maksymalna wydajnosc przenosników okreznych

Tuesday, July 12th, 2016

Maksymalna wydajność przenośników okrężnych może dochodzić nawet do 450 T/godz. Z podanego wyżej opisu wynika, że przenośnik kubełkowy okrężny jest urządzeniem ciężkim, o skomplikowanej budowie obfitującej w szybko zużywające się elementy, a przy tym pracującym z bardzo małą sprawnością ogólną. Składowanie klinkieru w halach przed poddaniem ,go procesowi mielenia w młynach ma uzasadnienie ściśle technologiczne, toteż czas składowania nie może być dowolnie zmieniany. W tym bowiem czasie, gdy klinkier zalega w hali, zawarte w nim wolne wapno (CaD) łączy się z wilgocią (H20) i dwutlenkiem węgla (C02) z powietrza ; i w wyniku tego powstają wodorotlenek wapniowy CaOH121 oraz węglan wapniowy (CaC03). Oba te związki w odróżnieniu od wolnego wapna są nieszkodliwe dla jakości cementu. Przebieg reakcji chemicznych wiązania wolnego wapna jest następujący CaO + H20 ~ Ca(OH)2 , CCI!(OH)2 + CO2 -+ GaC03 + H20 W celu przyspieszenia przebiegu reakcji tworzenia się wodorotlenku stosuje się niekiedy zraszanie gorącego klinkieru wodą wtryskiwaną do chłodników pieca lub polewanie klinkieru w hali składowej. Im więcej wolnego wapna zawiera klinkier, tym dłuższy musi być czas jego składowania w hali. Wynika z tego, że klinkiery z pieców szybowych, jak również klinkiery cementów wysokogatunkowych, wypalane w piecach obrotowych z mieszanin surowcowych o wysokim współczynniku nasycenia wapnem, muszą być dłużej składowane niż klinkiery cementów niższych marek. [przypisy: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]

Skladowanie klinkieru w halach

Tuesday, July 12th, 2016

W normalnych warunkach średni czas składowania klinkieru powinien trwać około 2-3 tygodni. Składowanie w przewiewnej hali ma również na celu ochłodzenie klinkieru. Doświadczenia bowiem laboratoryjne i ruchowe wykazały, że zimny klinkier rozmiele się o wiele łatwiej niż klinkier gorący, co ma zasadniczy wpływ zarówno na wydajność młynów cementowych, jak i na zużycie energii w procesie mielenia. Poza tym stwierdzono, że w czasie przebywania w hali klinkier ulega częściowemu rozpadowi, wskutek czego zmniejszają się wymiary jego ziarn i powstają pewne ilości pyłu, co również ułatwia pracę młynów cementu . W nowoczesnych cementowniach hale składowe klinkieru budowane są jako obszerne, przewiewne pomieszczenia, usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału pieców i młynów cementu. Zazwyczaj hala klinkieru stenowi część dużego magazynu centralnego, w którym składuje się rozdrobnione surowce, gips, węgiel i dodatki do cementu (np. żużel wielkopiecowy). Hale takie buduje się albo jako całkowicie zamknięte, a więc z dachem i ścianami bocznymi, albo też jako otwarte (co jest oczywiście tańsze). Często stosuje się konstrukcję mieszaną, w której dach przykrywa tylko 1:10 miejsce, gdzie składowany jest klinkier. Hala obsługiwana jest zazwyczaj za pomocą suwnic mostowych lub portalowych, albo żurawi. Za pomocą tych urządzeń można rozprowadzać klinkier na całą powierzchnię magazynu, a także podawać go do urządzeń przenośnikowych, zasilających halę młynów cementu. [przypisy: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]