Posts Tagged ‘Meble Nowoczesne’

Dla poszczególnych kanalów opracowuje sie przekroje podluzne

Sunday, July 24th, 2016

Dla poszczególnych kanałów opracowuje się przekroje podłużne w podziałce podłużnej (jak na planie), -zwiększając podziałkę wysokości do 1 : 100. Obliczenie sieci kanalizacyjnej, podobnie jak wodociągowej, oparte jest na współczynnikach jednostkowego rozbioru (l/sek ha). W tym celu dzieli się powierzchnię osiedla na trójkąty, trapezy itp. i określa objętość odpływu (l/sęk ha). Dlatego przy opracowaniu projektu kanalizacji można wykorzystać w dużej części podział powierzchni wykonywany do projektu wodociągów. Na planie sieci przewodów kanalizacyjnych z zaznaczonymi końcówkami oraz kierunkami przepływu (mnożąc powierzchnie przyległe przez spływy jednostkowe z uwzględnieniem rodzaju kategorii spływu) wpisuje się na węzłach obliczone objętości odpływu (lisek). [przypisy: Meble Nowoczesne, meble pokojowe, szafy na wymiar ]

Predkosci przeplywu w kanalach betonowych

Friday, July 22nd, 2016

Prędkości przepływu w kanałach betonowych powinny zawierać się w granicach 0,6-3,0 m/sek, w kamionkowych do 5 misek (najkorzystniejsza: 1,2 misek). Zwiększenie prędkości ponad 3,0 względnie 5,0. misek z uwagi na niszczenie przewodów piaskiem niesionym przez ścieki nie jest pożądane. W kanałach burzowych (burzowcach) dla krótkotrwałego zazwyczaj przepływu maksymalnego prędkość dopuszczalna wynosi do 6 misek. Dla przekrojów jajowych przyjmuje się h: 0,67 całkowitej wysokości. Prędkość przepływu przy danym spadku zależy od średnicy kanału i jego napełnienia . Prędkość przepływu można obliczyć na podstawie tablic lub wykresów dla przewodów o różnej średnicy, podanych w podręcznikach kanalizacji. Dla małych napełnień 2; 3; 4cm itd. w kanałach kołowych i jajowych prędkości i objętości przepływu, dla określenia spadków, można obliczyć na podstawie wzoru Kuttera lub Manninga. [więcej w: meble do pokoju młodzieżowego, Meble Nowoczesne, meble dla dzieci ]