Posts Tagged ‘meble kuchenne na wymiar’

Przewody boczne powinny doprowadzac scieki do kolektorów równiez najkrótsza droga

Tuesday, July 26th, 2016

Przewody boczne powinny doprowadzać ścieki do kolektorów również najkrótszą drogą. Przewody kanalizacyjne układa się z reguły wzdłuż ulicy. W związku z tym zasada prowadzenia ich ze spadkiem i po najkrótszej drodze nie zawsze może być stosowana. Dążyć należy do odprowadzania. ścieków z całego osiedla w jedno miejsce, z którego ścieki skierowane będą do oczyszczalni lub na tereny nawodniane w celu ich rolniczego wykorzystania. Projekt sieci powinien być możliwie najprostszy. tak aby koszty. budowy i koszty eksploatacji były jak najniższe. Jeżeli ścieki odprowadzane są do odbiornika, wówczas wylot powinien znajdować się poniżej osiedla i na takiej wysokości, aby przy najniższych stanach wody. ujście było zatopione. [więcej w: meble skandynawskie, fototapety 3d, meble kuchenne na wymiar ]

Nasiąkliwość cegły

Tuesday, July 12th, 2016

Nasiąkliwość cegły danej partii określa się jako średnią arytmetyczną z wyników badań pięciu próbek. W celu określenia odporności cegły na działanie mrozu próbki nasycone wodą, w ilości pięciu sztuk, zbadane na nasiąkliwość, zamraża się w temperaturze nie wyższej niż -15°C, a następnie odmraża przez zanurzenie w wodzie w temperaturze od +10 do +20°C. Każda z czynności, jak zamrażanie w ustalonej temperaturze nie wyższej niż -15°C lub odmrażanie, powinno trwać 5 godzin. Jeśli po 15 cyklach kolejnego zamrażania i odmrażania nie wy- kryje się żadnych oznak zniszczenia (rozwarstwienie lub wykruszenie krawędzi lub naroży) na żadnej z pięciu zbadanych próbek, to uznaje się, że dana partia cegły wytrzymała badania. Każdą partię cegły wyprodukowaną przez cegielnię należy zaopatrzyć w świadectwo (atest), w którym podaje się: a) nazwę i adres zakładu wytwórczego, b) numer i datę wydania atestu, c) numer i wielkość partii, wymiary i markę cegły, d) wyniki badań i oznaczeń: wytrzymałości na ściskanie i zginanie, ciężaru objętościowego, nasiąkliwości i odporności cegły na działanie mrozu, e) normę GOST 6316-52. Cegłę należy przechowywać ułożoną w kozły według wymiarów i marek. W polskiej normie – PN-58/B-12002 Cegły dziurawki wypalane z gliny – podano następujące określenie cegły dziurawki: Cegła dziurawka jest to cegła o poziomych otworach przelotowych, zmniejszających jej ciężar i zwiększających zdolności izolacyjne. W zależności od wytrzymałości na ściskanie (Re) W kierunku prosto- padłym do płaszczyzny podstawy rozróżnia się dwie klasy dziurawek: klasę 75 i klasę 50. W zależności od wymiarów rozróżnia się 3 typy dziurawek: Pl – typ pojedynczy 250 X 120 X 65 mm P2 – typ podwójny 250X120X140 mm P4 – typ poczwórny 250X250X140 mm W zależności od kierunku otworów przelotowych rozróżnia. się dwa rodzaje dziurawek dla typów Pl i P2: W – wozówkowe o otworach podłużnych i G – główkowe o otworach poprzecznych oraz jeden rodzaj dziurawek dla typu P4: W – wozówkowe o otworach podłużnych w zależności od cech zewnętrznych rozróżnia się 2 gatunki dziurawek: gatunek 1 i gatunek 2. Każda dziurawka powinna być cechowana nazwą wytwórni. Wymagania techniczne w odniesieniu do produkcji cegły dziurawki, wypalanej z gliny, powinny być następujące. Glina do wyrobu dziurawek nie powinna zawierać marglu, pirytu, rozpuszczalnych w wodzie siarczanów i tym podobnych domieszek w ilości szkodliwej dla wytrzymałości i trwałości wyrobu. Dziurawkę należy formować z przerobionej gliny czystej lub z dodatkiem piasku, albo innych materiałów schudzających, następnie trzeba I ją wysuszyć i wypalić. Powierzchnie zewnętrzne dziurawek powinny mieć rowki równoległe do otworów przelotowych zwiększające przyczepność zaprawy lub betonu. [więcej w: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]