Posts Tagged ‘meble do sypialni’

Spadek jednostkowy

Friday, July 15th, 2016

Spadek jednostkowy może być obliczony na podstawie wzoru Manninga v = – RO,67 . JO,5 Dla syfonów z rur żeliwnych lub stalowych n = 0,013, zatem v2 J = 0,0010 d4/3 Strata na długości L wynosi h=J•L Całkowita strata wysokości H = J . L + hwlot + hwylot + hz miany kierunku Straty wlotowe, wylotowe oraz straty wskutek zmiany kierunku wynoszą zazwyczaj dla syfonów o długości powyżej 60 m ok. 5°/1} strat na długości syfonu (J. L). Natomiast dla syfonów krótszych suma strat wynosi ok. 10010. Wlot do syfonu zazwyczaj zabezpiecza się kratą o prześwicie 5 cm. Dla dużych ilości przepływu ścieków należy wybudować syfon jako podwójny, przy czym średnica obu przewodów może być różna, np. 300 i 400 mm. Najmniejszą średnicę przyjmuje się zazwyczaj 300 mm. [hasła pokrewne: Meble na wymiar, meble aluro, meble do sypialni ]

Lancuchy w strefie suszenia.

Tuesday, July 12th, 2016

Łańcuchy w strefie suszenia. Zimny koniec pieca obrotowego, czyli tzw. strefa suszenia pracuje w analogiczny sposób jak opisana poprzednio zwykła suszarnia obrotowa z gładką powierzchnią wewnętrzną. Jak wiadomo, sprawność cieplna takiej suszarni jest niewielka, ponieważ również niewielka jest powierzchnia, na której gazy stykają się z materiałem suszonym. Przy mokrej metodzie produkcji w celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła pomiędzy gazami a szlamem zawiesza się, wewnątrz pieca w jego strefie suszenia łańcuchy stalowe z ogniwami spawanymi. W czasie obrotu pieca łańcuchy ma przemian zanurzają się w szlamie i następnie oblepione szlamem zwisają swobodnie w strumieniu gazów. W ten sposób następuje znaczne zwiększenie powierzchni wymiany ciepła pomiędzy szlamem i gazami, a ponadto łańcuchy nagrzane w strumieniu gazów po zanurzeniu się w szlamie oddają mu swoje ciepło, co dodatkowo intensyfikuje proces suszenia. Łańcuchy nie są zawieszane w przekroju prostopadłym do osi pieca, lecz wzdłuż linii mającej odpowiedni kąt nachylenia do jego osi, dzięki czemu nie tylko nie hamują ruchu materiału wzdłuż pieca, lecz nawet qo przyspieszają. Okazało się przy tym, że system girlandowy, aczkolwiek bardziej skomplikowany, daje lepsze wyniki i mniej niszczy wymurówkę pieca. Długość strefy łańcuchowej musi być ściśle dobrana do indywidualnych warunków technologicznych danego pieca. Ogólne wytyczne można podać, że w zasadzie łańcuchy najlepiej pracują w długich piecach, w których stosunek długości pieca do jego średnicy wynosi co najmniej D 25. Strefa łańcuchowa powinna kończyć się w miejscu, gdzie temperatura gazów piecowych wynosi 700 –; – 750°C, a wilgotność materiału – jeszcze około 10010. Stosowanie dłuższych stref łańcuchowych jest niecelowe. ponieważ w wyższej temperaturze łańcuchy szybko ulegają przepaleniu. Doświadczenia ruchowe wykazały, że przez zastosowanie strefy łańcuchowej w nowoczesnych długich piecach obrotowych pracujących metodą mokrą można obniżyć temperaturę gazów wylotowych do 130-7- 150°C, a więc do granicy dopuszczalnego minimum. Równocześnie całkowite zużycie ciepła na wypalanie klinkieru zmniejsza się do 1 400 –:– 1 500 kcal/kg. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]