Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Lancuchy w strefie suszenia.

Tuesday, July 12th, 2016

Łańcuchy w strefie suszenia. Zimny koniec pieca obrotowego, czyli tzw. strefa suszenia pracuje w analogiczny sposób jak opisana poprzednio zwykła suszarnia obrotowa z gładką powierzchnią wewnętrzną. Jak wiadomo, sprawność cieplna takiej suszarni jest niewielka, ponieważ również niewielka jest powierzchnia, na której gazy stykają się z materiałem suszonym. Przy mokrej metodzie produkcji w celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła pomiędzy gazami a szlamem zawiesza się, wewnątrz pieca w jego strefie suszenia łańcuchy stalowe z ogniwami spawanymi. W czasie obrotu pieca łańcuchy ma przemian zanurzają się w szlamie i następnie oblepione szlamem zwisają swobodnie w strumieniu gazów. W ten sposób następuje znaczne zwiększenie powierzchni wymiany ciepła pomiędzy szlamem i gazami, a ponadto łańcuchy nagrzane w strumieniu gazów po zanurzeniu się w szlamie oddają mu swoje ciepło, co dodatkowo intensyfikuje proces suszenia. Łańcuchy nie są zawieszane w przekroju prostopadłym do osi pieca, lecz wzdłuż linii mającej odpowiedni kąt nachylenia do jego osi, dzięki czemu nie tylko nie hamują ruchu materiału wzdłuż pieca, lecz nawet qo przyspieszają. Okazało się przy tym, że system girlandowy, aczkolwiek bardziej skomplikowany, daje lepsze wyniki i mniej niszczy wymurówkę pieca. Długość strefy łańcuchowej musi być ściśle dobrana do indywidualnych warunków technologicznych danego pieca. Ogólne wytyczne można podać, że w zasadzie łańcuchy najlepiej pracują w długich piecach, w których stosunek długości pieca do jego średnicy wynosi co najmniej D 25. Strefa łańcuchowa powinna kończyć się w miejscu, gdzie temperatura gazów piecowych wynosi 700 –; – 750°C, a wilgotność materiału – jeszcze około 10010. Stosowanie dłuższych stref łańcuchowych jest niecelowe. ponieważ w wyższej temperaturze łańcuchy szybko ulegają przepaleniu. Doświadczenia ruchowe wykazały, że przez zastosowanie strefy łańcuchowej w nowoczesnych długich piecach obrotowych pracujących metodą mokrą można obniżyć temperaturę gazów wylotowych do 130-7- 150°C, a więc do granicy dopuszczalnego minimum. Równocześnie całkowite zużycie ciepła na wypalanie klinkieru zmniejsza się do 1 400 –:– 1 500 kcal/kg. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Wtryskiwanie szlamu do pieca.

Tuesday, July 12th, 2016

Wtryskiwanie szlamu do pieca. Przy mokrej metodzie produkcji intensyfikację procesu suszenia i częściowe odzyskanie ciepła gazów odlotowych można osiągnąć przez zastosowanie metody wtryskiwania szlamu do pieca. Przy tej metodzie rura wlewowa zostaje zastąpiona dwiema lub trzema dyszami o kalibrowanych otworach, przez które szlam wtłaczany jest do pieca pod ciśnieniem 4 –:– 8 at. Dysze rozpylają szlam na drobne krople, które z Szybkością 25 –; – 30 m/sek pędzą na spotkanie strumienia gorących gazów. Dzięki rozpyleniu szlemu uzyskuje się bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła, co wpływa na ntensyfikowane procesu suszenia. Stwierdzono, że zastosowania metody wtryskiwania w piecach, które przedtem pracowały na “wIew szlamu”, umożliwiło zwiększenie ich wydajności o około 15% z równoczesnym zmniejszeniem zużycia paliwa o około 10%, przy czym temperatura gazów odlotowych obniżała się do 250°C, a niekiedy nawet do 150°C. Metoda wtryskiwania szlemu nadaje się szczególnie do usprawniania pracy starych pieców obrotowych o niezbyt dużej długości. Zasadniczą wadą tej metody jest wzrost ilości pyłu unoszonego wraz z gazami wylotowymi, co zmusza do budowania dużych, kosztownych komór pyłowych, Uproszczony schemat instalacji do wtryskiwania szlamu do (pieca obrotowego za pomocą, dwóch dysz wmontowanych w ścianę komory pyłowej naprzeciwko wylotu walczaka pieca. Pył porwany z pieca strumieniem gazów osadza się częściowo w dużej komorze pyłowej i gromadzi w dwóch zbiornikach, skąd przenośnikami ślimakowym i kubełkowym odprowadzany jest do nawilżarki ustawionej nad piecem, Po nawilżeniu pył wprowadzony jest ponownie do pieca przez zwykłą rurę zasypową. Do rozpylania szlamu stosowane są specjalne dysze z wymiennymi końcówkami, wykonanymi z porcelany, brązu lub twardej stali. W niektórych konstrukcjach dysz wnętrze rozpylacze otrzymuje rowki spiralne lub wkładki ślimakowe , które wprawiają strumień rozpylonego szla mu w ruch wirowy, dzięki czemu następuje dodatkowa intensyfikacje procesu suszenia. W czasie pracy dyszy otwór wylotowy rozpylacza o średnicy 5-8 mm, Schemat instalacji wytryskującej szlam do pieca obrotowego pomimo zastosowania sit sortujących nad pompami tłoczącymi szlam do pieca, często zatyka się grudkami surowca i dysza musi być wskutek tego wyjmowana dla oczyszczenia. Aby nie dopuszczać do powstawania przerw w zasilaniu pieca, instaluje się zazwyczaj co najmniej dwie dysze, z których jedne stanowi rezerwę. Metoda wtryskiwania szlamu, chociaż daje niezaprzeczalną poprawę ekonomiki eksploatacji pieca, jest dosyć skomplikowana i przy tym kłopotliwa w obsłudze. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]