Posts Tagged ‘meble aluro’

ZBIORNIKI RETENCYJNE

Tuesday, July 26th, 2016

ZBIORNIKI RETENCYJNE Zbiorniki retencyjne pozwalają również zmniejszyć objętość przepływu wód opadowych. Zakładane są w kotlinach, sadzawkach itp. Nadmiar wody zgromadzony po krótkotrwałym, gwałtownym deszczu odpływa do odbiornika kanałem lub rowem. 3. 7. CHWYTACZE RUMOWISKA W miejscowościach górskich -woda deszczowa, spływając po stromych stokach, może nieść znaczne ilości rumowiska. Aby temu zapobiec, należy wybudować urządzenia chwytające i gromadzące rumowisko, Są to wpusty uliczne z komorami prostokątnymi (np. 2,0 X 1,0 m) lub okrągłymi – w rzucie poziomym. W komorach gromadzi się rumowisko, a po wydobyciu wywozi się je w odpowiednie miejsce. [hasła pokrewne: meble aluro, fototapety do sypialni, Meble do biura ]

Spadek jednostkowy

Friday, July 15th, 2016

Spadek jednostkowy może być obliczony na podstawie wzoru Manninga v = – RO,67 . JO,5 Dla syfonów z rur żeliwnych lub stalowych n = 0,013, zatem v2 J = 0,0010 d4/3 Strata na długości L wynosi h=J•L Całkowita strata wysokości H = J . L + hwlot + hwylot + hz miany kierunku Straty wlotowe, wylotowe oraz straty wskutek zmiany kierunku wynoszą zazwyczaj dla syfonów o długości powyżej 60 m ok. 5°/1} strat na długości syfonu (J. L). Natomiast dla syfonów krótszych suma strat wynosi ok. 10010. Wlot do syfonu zazwyczaj zabezpiecza się kratą o prześwicie 5 cm. Dla dużych ilości przepływu ścieków należy wybudować syfon jako podwójny, przy czym średnica obu przewodów może być różna, np. 300 i 400 mm. Najmniejszą średnicę przyjmuje się zazwyczaj 300 mm. [hasła pokrewne: Meble na wymiar, meble aluro, meble do sypialni ]