Posts Tagged ‘meble aluro’

Nowoczesna architektura : Graphisoft Archicad R14

Tuesday, May 8th, 2018

Graphisoft ArchiCAD 14 Graphisoft wydał niedawno ArchiCADa 14.
ArchiCAD był pionierem w BIM, narzędziu, które stało się standardem nie tylko pod względem projektowania i budowy, ale także w odniesieniu do cyklu życia budynków.
ArchiCAD jest dostępny od wieków dla użytkowników komputerów Mac, posiadający dużą bazę instalacyjną na tej platformie.
Ich program cenowy uczynił go dostępnym dla nowych praktyk.
Ale wracamy do tej nowej wersji. …read more

Architektura 21szego wieku : MBIArch Nowa międzynarodowa architektura studiów magisterskich w Barcelonie

Tuesday, May 8th, 2018

jest centrum badań, praktyki i rozpowszechniania współczesnej architektury.
BIArch jest otwartym laboratorium dla profesjonalistów i badaczy, który promuje nowe sposoby myślenia i praktykowania architektury w obliczu trwałych zmian technologicznych, energetycznych i ekonomicznych.
Chcąc zostać międzynarodowym referentem architektury, BIArch uruchamia we wrześniu program postprofesjonalnych studiów magisterskich z zakresu architektury, MBIArch.
Dzięki nowoczesnemu, interdyscyplinarnemu programowi nauczania obejmującemu projektowanie architektoniczne, badania urbanistyczne i terytorialne, technologie energetyczne i budowlane oraz media cyfrowe, a także historię, teorię i krytykę, MBIArch łączy profesjonalne szkolenia, krytyczną analizę i projektowanie.
badania i produkcja. …read more

WYDAJNOŚĆ GNIOTOWNIKA

Tuesday, February 27th, 2018

Wydajność gniotownika stosowanego do przeróbki wilgotnych glin i mas ceramicznych określa się na podstawie pracy jego biegunów. Bieguny tocząc się po misie z dnem perforowanym przetłaczają przez otwory w płytach misy porcję zmiażdżonego materiału. W praktyce wielkość l w przypadku zwykłych glin o średniej plastyczności i wilgotności ok. 18-;-200/0 można przyjąć jako równą 20-;-.25 mm. W uniwersalnym gniotowniku produkcji Gławstrommasziny tylko biegun zewnętrzny przetłacza materiał, biegun zaś wewnętrzny rozgniata masę na pełnym (bez otworów) stalowym torze misy. …read more

Wnetrze walczaka podzielone jest scianami rusztowymi

Monday, February 19th, 2018

…read more