Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Friday, July 29th, 2016

Przyjmuje się, że miarodajnym przepływem do obliczeń jest przepływ przy końcu odcinka. Na oddzielnym planie kanałów wpisuje się spadki, długości i rzędne dnia, a, następnie – po obliczeniu przepływów – średnice kanałów. Przy obliczaniu przyjmuje się, że ścieki przepływają w kanałach ruchem jednostajnym. Przekroje dobiera się dla napełnienia 0,6-0,85 pełnej wysokości kanału. Skoro obliczone są przepływy i uzgodnione położenie niwelety wszystkich kanałów w węzłach (na podstawie przekrojów podłużnych) oraz wyliczone spadki, można przystąpić do obliczenia r:ozmiaru przekrojów kanałów. Wysokość wody w kanałach bocznych należy tak zaprojektować, aby nie była na niższym poziomie niż w kolektorze. [hasła pokrewne: meble do pokoju młodzieżowego, meble dla dzieci, Meble do biura ]

PRZEPUSTY, SYFONY

Wednesday, July 27th, 2016

PRZEPUSTY, SYFONY Przy przekraczaniu rowów, rzek, wąwozów oraz skrzyżowaniu z innymi przewodami (np. wodociągowymi) stosuje się przepusty lub syfony. Przejście kanału pod przeszkodą bez zmiany poziomu dna kanału wykonać można w postaci przepustu. W przypadku konieczności zmiany poziomu stosujemy przejścia syfonowe. Syfon składa się z 3 części: obniżającej się, środkowej poziomej lub nieznacznie nachylone] i wznoszącej się. Część obniżająca się i wznosząca powinny: mieć nachylę nie łagodne, ok. 1 : 3. Wlot oraz odpływ od syfonu zaopatruje się w studzienki złazowe; niekiedy w części środkowej zakłada się czyszczak, umożliwiający usunięcie osadów trudnych do wypłukania. Syfon powinien być umieszczony na głęb. 0,6-1,0 m pod dnem koryta rzeki. W ścianach studzienek wykonuje się bruzdy do założenia ścianek w celu wyłączenia syfonu ścian przypadku naprawy lub gruntownego czyszczenia. [podobne: Meble do biura, Meble na wymiar, łóżka tapicerowane ]