Posts Tagged ‘cegła kratówka wymiary’

WYDAJNOŚĆ GNIOTOWNIKA

Thursday, December 27th, 2018

Wydajność gniotownika stosowanego do przeróbki wilgotnych glin i mas ceramicznych określa się na podstawie pracy jego biegunów. Bieguny tocząc się po misie z dnem perforowanym przetłaczają przez otwory w płytach misy porcję zmiażdżonego materiału. W praktyce wielkość l w przypadku zwykłych glin o średniej plastyczności i wilgotności ok. 18-;-200/0 można przyjąć jako równą 20-;-.25 mm. W uniwersalnym gniotowniku produkcji Gławstrommasziny tylko biegun zewnętrzny przetłacza materiał, biegun zaś wewnętrzny rozgniata masę na pełnym (bez otworów) stalowym torze misy. …read more

Wnetrze walczaka podzielone jest scianami rusztowymi

Wednesday, December 19th, 2018

…read more

nowoczesne piece obrotowe pracujace metoda mokra

Wednesday, December 19th, 2018

…read more

URZADZENIA DO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA KLINKIERU

Tuesday, December 18th, 2018

. URZĄDZENIA DO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA KLINKIERU Klinkier wychodzący z pieców szybowych i z chłodników pieców obrotowych ma na ogół jeszcze do:syć wysoką temperaturę, która może nawet dochodzić do 350°C. Przemieszczanie gorącego klinkieru wymaga zatem zastosowania specjalnych urządzeń przenośnikowych, odpornych na działanie wysokiej temperatury. W obecnie czynnych cementowniach transport gorącego klinkieru z hali piecowej do składowiska klinkieru odbywa się najczęściej za pomocą: a) przenośników wstrząsowych, b) przenośników kubełkowych okrężnych, czyli konwejerów, c) przenośników członowych skrzynkowych lub skrobakowych. W nowo budowanych cementowniach, w których dzięki zastosowaniu chłodników D dużej sprawności temperatura klinkieru nie przewyższa 100°C, można z powodzeniem stosować zwykłe przenośniki taśmowe z taśmą gumowo-parcianą, odznaczające się prostotą konstrukcji i niskimi kosztami eksploatacji. …read more