WALCE

Posted by admin on February 27th, 2018
Comments Off

Kruszarki walcowe i młyny są powszechnie stosowane w roznych gałęziach przemysłu ceramiki budowlanej. Walce zębate używane są do wstępnego, grubego przemiału zbrylonych czystych glin plastycznych. W przypadku gdy glina jest zanieczyszczona kamieniami, stosuje się walce dezyntegratorowe, a nieraz także walce stożkowo- spiralne, które jednocześnie z wstępnym kruszeniem usuwają z gliny większe kamienie. Walce gładkie i rowkowane stosuje się do grubego i średniego przemiału materiałów schudzających i odpadów produkcyjnych (złom cegły i dachówki). Do mielenia gliny wilgotnej stosuje się walce gładkie różnicowe. Dzięki różnej prędkości obwodowej tych walców następuje miażdżenie bryłek gliny i częściowe rozcieranie masy. Budowa walców jest prosta; ponadto przy zastosowaniu ich jednostkowe zużycie energii elektrycznej jest niewielkie.
WALCE DO PRZEMIAŁU GRUBEGO (ELIMINACYJNE) Do rozdrabniania glin i innych miękkich skał stosuje się kruszarki jednowalcowe i dwuwalcowe. Walce do przemiału grubego są przeznaczone do rozdrabniania materiałów. plastycznych i jednoczesnego usuwania kamieni twardych ciał obcych. Rozdrabnianie odbywa się między dwoma walcami obracającymi się ku sobie z różną prędkością. Duży walę c 1 ma płaszcz gładki, a na płaszczu walca małego 2 zamocowanych jest sześć stalowych pasów (bijaków). Materiał, trafiając na mały szybko obracający się walec, zostaje rozdrobniony i przechodzi przez szczelinę między walcami. Kamienie zostają odrzucone przez bijaki i uderzając o pokrywę płaszcza 3 wydostają się korytem na zewnątrz w kierunku wskazanym przez strzałkę. Gdy kamień dostaje się między walce, zostaje on zmiażdżony; w przypadku gdy kamień jest bardzo twardy, duży walec zamocowany w przesuwnych łożyskach zostaje odsunięty od małego walca, lecz potem pod wpływem działania sprężyn wraca na poprzednie miejsce. Walce eliminacyjne (wydzielające) konstrukcji polskiej, używane do usuwania kamieni z materiału ceramicznego. Kamienie znajdujące się w masie trafiają na wyżłobienie śrubowe wal- ców i są spychane do specjalnej rynny drewnianej, umieszczonej od strony napędu pasowego. Z rynny kamienie opadają do wózka, którym wywozi się je z wyrobowni. [patrz też: Meble na wymiar, wieszak na ubrania, fototapeta do kuchni]

WYDAJNOŚĆ GNIOTOWNIKA

Posted by admin on February 27th, 2018
Comments Off

Wydajność gniotownika stosowanego do przeróbki wilgotnych glin i mas ceramicznych określa się na podstawie pracy jego biegunów. Bieguny tocząc się po misie z dnem perforowanym przetłaczają przez otwory w płytach misy porcję zmiażdżonego materiału. W praktyce wielkość l w przypadku zwykłych glin o średniej plastyczności i wilgotności ok. 18-;-200/0 można przyjąć jako równą 20-;-.25 mm. W uniwersalnym gniotowniku produkcji Gławstrommasziny tylko biegun zewnętrzny przetłacza materiał, biegun zaś wewnętrzny rozgniata masę na pełnym (bez otworów) stalowym torze misy. Uzyskuje się przez to bardziej dokładną przeróbkę masy niż w zwykłych gniotownikach, ponieważ w tych ostatnich oba bieguny przetłaczają masę przez kratę gniotownika. Przy obliczeniach wydajności gniotowników uniwersalnych, stosowanych do przeróbki wilgotnej masy,. nie uwzględnia się wartości b ze wzoru poprzedniego. Wydajność gniotownika przy przemiale suchych materiałów zmienia się wyraźnie, zależnie od jakości materiałów i wymaganego stopnia przemiału. Ostatni czynnik ma decydujące znaczenie przy pracy gniotownika w zamkniętym cyklu z sitem wibracyjnym lub separatorem powietrznym. Przy pracy w. cyklu otwartym stopień przemiału w gniotowniku jest ograniczony przez szerokość podłużnych otworów w sitowych płytach misy. Zdolność przepustowa tych płyt i gniotownika maleje w sposób widoczny przy zmniejszaniu szerokości otworów. [przypisy: meble pokojowe, meble aluro, meble skandynawskie ]