MIESZARKI I URZĄDZENIA NAWILŻAJĄCE

Mieszanie zmielonej gliny z materiałami schudzającymi i nawilżanie mas przy suchym i plastycznym prasowaniu odbywa się w mieszarkach różnych typów. Poziome mieszarki ślimakowe, które uzyskały przy produkcji cegły i dachówki największe- rozpowszechnienie, dzielą się na mieszarki jednowałowe i dwuwałowe.
MIESZARKA DWUWAŁOWA Materiał zostaje przemieszany w korycie za pomocą mieszadła składającego się ze ślimakowych łopatek zamocowanych na wałach poziomych. Mieszadło wprawiane jest w ruch przez koło pasowe za pomocą przekładni zębatej. Drugi wal mieszadła obracany jest przez wał główny za pośrednictwem przekładni zębatej. Przy małych wydajnościach stosuje się mieszarki dwuwalowe przeciwprądowe. Mieszadła w tych mieszarkach obracają się z różną prędkością, a łopatki na walach zamocowane są pod kątami, przy których wał obracający się z większą prędkością podaje masę do otworu wylotowego, a wał obracający się z mniejszą prędkością podaje masę w przeciwnym kierunku. Masa w takich mieszarkach przesuwa się wolno (w zależności od różnicy prędkości obracania się wałów mieszadeł). Masa znajduje się w takiej mieszarce dłużej niż w mieszarce przelotowej i lepiej zostaje przemieszana, lecz wydajność mieszarki dwuwałowej przeciwprądowej odpowiednio się zmniejsza. Takie same wyniki można uzyskać po przeróbce mieszarki przelotowej na przeciwprądową przez zmianę kąta pochylenia łopatek na jednym z wałów mieszadeł. Mieszarki w czynnych cegielniach są poruszane z reguły przez pędnię grupową za pomocą przekładni pasowej. W nowych instalacjach mieszarki mają napęd indywidualny. Polski przemysł maszynowy produkuje mieszarki jednowałowe i dwuwałowe, przeznaczone do dokładnego mieszania gliny z dodatkami schudzającymi z jednoczesnym nawilżaniem masy. Mieszarki jednowałowe mogą być również użyte do mieszania materiałów sypkich bez nawilżania. Mieszarki dwuwałowe ustawia się bezpośrednio nad prasą ślimakową lub nad walcami szybkobieżnymi. [więcej w: elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe, drzwi tarasowe przesuwne cennik, mrówka działdowo ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik elektroniczne kartki świąteczne bożonarodzeniowe mrówka działdowo