Filtry do szlamu.

Filtry do szlamu. Filtry do szlamu są to urządzenia zmniejszające początkową zawartość wody w szlamie, dzięki czemu wydanie zmniejsza się w piecu zużycie ciepła na odparowanie wody i wskutek tego wzrasta temperatura gazów wylotowych. W przemyśle cementowym stosowane są do odwadniania szlamu filtry próżniowe różnych typów. Schemat instalacji odwadniającej z dwoma filtrami próżniowymi tarczowymi , ustawionymi bezpośrednio nad piecem obrotowym . Każdy z dwóch filtrów ma siedem tarcz o podwójnych ścianach wykonanych z tkaniny filtracyjnej. Tarcze osadzone są na wale i zanurzone mniej więcej do połowy w zbiorniku, do którego doprowadzany jest szlam. Każda tarcza podzielona jest na kilka promieniowo ustawionych segmentów, których wnętrze zawarte pomiędzy ściankami z tkaniny może być kolejno łączone zaworami z kanałem biegnącym wzdłuż wału. Pompa próżniowa wytwarza w tym kanale i wewnątrz połączonego z nim segmentu tarczy podciśnienie, pod wpływem którego woda ze szlemu prze s ąc za się przez tkaninę filtracyjną, a zagęszczony szlam osiada na zewnętrznej stronie tarczy. W momencie, kiedy oblepiony gęstym szlamem segment wynurza się ponad poziom szlamu w zbiorniku, samoczynne urządzenie sterujące odłącza wnętrze tego segmentu od przewodu, w którym panuje podciśnienie i ,przyłącza je do przewodu tłocznego wentylatora . W ten sposób we wnętrzu segmentu powstaje nadciśnienie. które usuwa nagromadzony na zewnętrznej powierzchni tarczy zagęszczony szlam. Resztki przylepionego do tkaniny szlamu zeskrobywane są skrobakami. Zagęszczony s zdam spada na przenośnik taśmowy, z którego następnie dostaje się na pochyły przenośnik ślimakowy i wreszcie do pieca obrotowego. Woda odsączona od szlamu gromadzi się w zbiorniku przelotowym , z którego odpływa rurą . Wydajność filtru próżniowego wyraża się liczbą kg wody odsączonej z 1 m 2 czynnej powierzchni tkaniny filtracyjnej w ciągu jednej godziny. Wielkość ta w bardzo dużym stopniu zależy od własności szlamu, a przede wszystkim od jego plastyczności. Przy pracy opartej na surowcach plastycznych (kreda, tłuste gliny, margle) wydajność jednostkowa filtru nie przekracza na ogół 100 kg/m 2 i przy surowcach natomiast takich, jak wapień krystaliczny, chude gliny, łupki, wydajność tego samego filtru może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Próby ruchowe wykazały, że przy filtrowaniu szlamów plastycznych, o początkowej zawartości wody 42-:-45% można zmniejszyć jej zawartość do 26-; –29010, natomiast przy filtrowaniu szlamów o małej plastyczno Ś cd. (34 –:- 36010 wody) w zagęszczonym szlamie można nawet dojść do 17 –:- 18010 wody. [podobne: mrówka darłowo, pościel na zamówienie, kula plazmowa allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kula plazmowa allegro mrówka darłowo pościel na zamówienie