Cegły dziurawki typu pojedynczego

Cegły dziurawki typu pojedynczego są stosowane do wznoszenia ścian działowych, nośnych i zewnętrznych, głównie w budownictwie wiejskim. W budynkach wielokondygnacjowych, które nie mają konstrukcji szkieletowej, stosuje się cegły dziurawki do ścian nośnych tylko w dwóch najwyższych kondygnacjach. Cegły dziurawki typu podwójnego produkowane są w kraju w dwóch odmianach: z otworami podłużnymi (wozówkowe) i z otworami poprzecznymi (główkowe). Cegły tego typu stosuje się do wznoszenia ścian, można je również stosować do stropów żelbetowych gęstożebrowych w przypadku braku odpowiednich pustaków. Cegły dziurawki typu poczwórnego produkowane są w kraju tylko jako wozówkowe. Są stosowane podobnie jak cegły dziurawki typu podwójnego. Cegła dziurawka w porównaniu z cegłą pełną wykazuje następujące zalety: 1) jest lżejsza, a zatem przy jej stosowaniu osiąga się mniejsze obciążenie konstrukcji, 2) ma niższy współczynnik przewodności cieplnej, 3) przy stosowaniu dziurawki można osiągnąć oszczędność w zużyciu cegły do 40% w porównaniu z cegłą pełną (cieńsze ściany zewnętrzne), 4) mur z dziurawki szybciej wysycha. Cegły kominówki są to cegły kształtowe, przeznaczone do budowy kominów wolnostojących o przekroju pierścieniowym. W zależności od wytrzymałości na ściskanie rozróżnia się wg PN-55/B- -12004 cegły klasy 250 i 180, a w zależności od cech zewnętrznych – gatunki 1 i 2. Cegła kominówka w rzucie poziomym powinna mieć kształt wycinka kołowego. Krawędzie cegły powinny być ostre, a podstawy możliwie płaskie. Cegła powinna mieć otwory przelotowe prostopadłe do podstaw; ich kształt może być dowolny, jednak otwory nie powinny mieć ostrych naroży. Przełam cegły powinien być jednolity, drobnoziarnisty bez kamieni, dziur i rozwarstwień. Barwa zmienna – od jasnożółtej do ciemnoczerwonej, a nawet ciemnobrunatnej o różnych odcieniach, zależnie od rodzaju użytej gliny. Przy uderzeniu młotkiem stalowym cegła w stanie powietrzno-suchym powinna wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy. Zrzucona na plask z wysokości 1,5 m na inne cegły może się wyszczerbić lub pęknąć na pół, lecz nie powinna rozpaść się na kawałki. Zgodnie z normą PN-55/12004 ustalono 4 typy cegieł kominówek o pro- mieniach zewnętrznych R = 600, 900, 1500 i 2500 mm i w każdym typie po 5 formatów o długościach cegły: 100, 150, 200, 250 i 300 mm. Powierzchnia przekroju poprzecznego otworu przelotowego nie powinna wynosić mniej niż 5 cm, łączna zaś powierzchnia przekroju wszystkich otworów powinna wynosić od 15 do 25% powierzchni podstawy cegły. Otwory powinny być tak rozmieszczone, aby grubość każdej ścianki przy otworze była równa lub większa od 25 mm. Wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza od wartości określającej klasę wyrobu. [przypisy: olx poddębice, przelewy burzowe, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły olx poddębice przelewy burzowe